Views
9 months ago

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Suédois

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Suédois

3-291-816-01.book Page

3-291-816-01.book Page 28 Wednesday, November 7, 2007 4:27 PM CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-4N1M och PCG-4N2M Finns på den undre panelen av PCG-4N1M och PCG-4N2M: Sitter inuti batterifacket på PCG-4N1M och PCG-4N2M: 28

3-291-816-01.book Page 29 Wednesday, November 7, 2007 4:27 PM Guide till modembestämmelser Internt modem Härmed förklarar Sony att modemet, inbyggt i din VAIO, är i överensstämmelse med de erforderliga kraven och relevanta bestämmelser i EU-Direktiv 1999/5/EG. Det interna modemet är avsett för data- och faxkommunikation med hjälp av DTMF-signallering (Dual Tone Multi Frequency) (tonval) på PSTN-nätverk (Public Switched Telephone Network) i följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och Österrike. 29