Views
8 months ago

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Polonais

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Polonais

3-291-816-11.book Page 8

3-291-816-11.book Page 8 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro probematiku elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S veškerými záležitostmi souvisejícími se servisem se prosím obracejte na adresu uvedenou v samostatných servisních a záručních dokumentech. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-4N1M a PCG-4N2M Umístěné na spodním panelu PCG-4N1M a PCG-4N2M: Umísteno uvnitr prihrádky baterie PCG-4N1M a PCG-4N2M: 8

3-291-816-11.book Page 9 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Průvodce předpisy pro modem Interní modem Společnost Sony tímto prohlašuje, že modem vestavěný do počítače VAIO, je ve shodě se základními požadavky nebo dalšími příslušnými ustanoveními evropské směrnice 1999/5/EC/ Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce: http://www.compliance.sony.de/ Interní modem je určený k použití pro datovou a faxovou komunikaci pomocí DTMF signalizace (Dual Tone Multi Frequency) – tónové volby ve veřejných komutovaných sítích PSTN (Public Switched Telephone Network) v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. 9