Views
8 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Norvégien

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Norvégien

Langattoman WAN-verkon

Langattoman WAN-verkon säännösopas (vain langattoman suuralueverkon laitteilla varustetut mallit) Lähetys UMTS/HSPA: 900/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1 800 MHz Käyttöehdot Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa ympäristössä, jossa se saattaa aiheuttaa vaarallisia häiriöitä. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat paikat: s Alueet, joissa käyttö on lailla kielletty. Noudata mahdollisia erityissäädöksiä ja toimi opaskylttien ja ilmoitusten kertomalla tavalla. s Älä käytä langatonta suuralueverkkoa paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa autoa tankattaessa, polttoainevarastojen läheisyydessä, kemianteollisuuden laitoksissa tai räjäytystyömaan läheisyydessä. s Langattoman suuralueverkon käyttö on kiellettyä seuraavissa ympäristöissä: Lääketieteellisten ja elintoimintoja ylläpitävien laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa). Lääketieteelliset laitteet voivat olla herkkiä radiosäteilyn aiheuttamille häiriöille. s Lentokoneissa, myös niiden ollessa maassa. s Ajaessasi autoa. Vastuuvapautusilmoitus Langattoman tietoliikenteen ominaisuuksista johtuen tietoja voi joskus kadota tai vaurioitua tiedonsiirron aikana. Siihen voivat olla syynä radiosignaalin voimakkuuden vaihtelut, jotka ovat seurausta muutoksista signaalin lähetys- ja vastanotto-olosuhteissa. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta langattoman suuralueverkon tietoliikenteessä ilmenneistä viiveistä tai virheistä tai langattoman suuralueverkon kyvyttömyydestä lähettää tai vastaanottaa tietoja. 36

BLUETOOTH-säännösopas (vain kiinteällä BLUETOOTH-toiminnolla varustetut mallit) Langaton BLUETOOTH®-tekniikka – tietoja säädöksistä Tätä tuotetta, jossa on kiinteä BLUETOOTH-toiminto, voi käyttää vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro. Muiden BLUETOOTH-toiminnalla varustettujen laitteiden kanssa tapahtuvaan langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu kiinteä BLUETOOTH-tekniikka toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella (2,400 GHz - 2,4835 GHz). Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. FI Käyttöehdot s Ranska: Tämän tuotteen BLUETOOTH-toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa. Tuotteen BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen ulkotiloissa on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tuotteen BLUETOOTH-toiminto on poistettu käytöstä, ennen kuin käytät tuotetta ulkotiloissa. (ART-päätös 2002-1009 korjattuna ART-päätöksellä 03-908 radiotaajuuksien käyttörajoituksia koskien.) s Norja: Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua Svalbardissa lähempänä kuin 20 km:n etäisyydellä Ny-Ålesundin keskustasta. 37