Views
8 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Norvégien

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Norvégien

Sikkerhed og lovmæssige

Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser Oplysninger til VAIO-computere DK Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Dette apparat skal have jordforbindelse. (Bortset fra produkter med et stik med 2 ben). Hvis du skal løfte computeren og holde den, så vent, indtil den er kølet af. Området rundt om ventilationshullerne kan være meget varmt. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret direkte i skødet, når du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og ved længere tids kontakt kan det give ubehag eller forbrændinger. Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med din hud. Placer vekselstrømsadapteren et stykke fra dig, hvis den bliver varm og medfører ubehag. VAIO-computere er designet til kun at blive brugt med ægte Sony-batterier. Du bør derfor kun anvende ægte genopladelige Sony-batterier. Herved sikrer du også, at din VAIO-computer bruges på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det anbefales, at du bruger en ægte Sony-vekselstrømsadapter, som Sony har leveret til brug med dit produkt. Vekselstrømsadapteren er kun beregnet til at blive brugt med it-produkter. Brug den ikke til andre formål. Hvis strømkablet til den vekselstrømsadapter, der følger med computeren, har et stik med 3 ben, skal du sikre dig, at den elektriske forbindelse har korrekt jordforbindelse. Denne vekselstrømsadapter er kun beregnet til indendørs brug. s Nogle modeller leveres med flere landespecifikke strømledninger. Brug den strømledning, der passer til strømudtaget i dit land. s Når computeren slukkes med tasten (tænd/sluk), bliver computeren ikke koblet fuldstændigt fra elnettet. Hvis computeren skal kobles helt fra elnettet, skal du fjerne vekselstrømsadapteren eller strømkablet fra stikkontakten. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret, eller der skal være nem adgang til den. s Åbning eller demontering af hovedenheden eller nogen af de tilknyttede tilbehørsprodukter kan, uanset grunden til denne handling, føre til skader, der ikke er dækket af garantien. 49