Views
8 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Roumain

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Roumain

Informacje o zasadach

Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami Informacje o komputerze VAIO PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: To urządzenie musi być uziemione. (Nie dotyczy to produktów z wtyczką o dwóch bolcach). Zanim weźmiesz komputer do rąk, upewnij się, że jest chłodny. Powierzchnia wokół otworów wentylacyjnych może być bardzo gorąca. Zaleca się, aby komputer nie był umieszczany bezpośrednio na kolanach użytkownika. Temperatura spodniej części obudowy może znacznie wzrosnąć podczas normalnej pracy, powodując dyskomfort, a nawet oparzenia. Należy unikać kontaktu zasilacza ze skórą. Należy odsunąć zasilacz od ciała jeżeli się nagrzeje i spowoduje uczucie dyskomfortu. Konstrukcja komputerów VAIO przewiduje stosowanie wyłącznie oryginalnych baterii firmy Sony. Dlatego też w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania posiadanego komputera VAIO należy używać tylko takich baterii. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z oryginalnego zasilacza firmy Sony, który znajduje się w zestawie. Tego zasilacza można używać wyłącznie z produktami informatycznymi. Nie wolno wykorzystywać go do innych celów. Jeśli kabel zasilający zasilacza dołączonego do komputera jest wyposażony w 3-wtykową wtyczkę, należy bezwzględnie zadbać o odpowiednie uziemienie złącza. Ten zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. s Zestawy niektórych modeli zawierają kable zasilające uwzględniające specyfikę różnych krajów. Należy wybrać spośród nich kabel odpowiedni dla kraju, w którym komputer będzie użytkowany. s Wyłączenie komputera za pomocą przycisku zasilania nie powoduje całkowitego odłączenia go od gniazdka sieci elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć komputer, należy wyjąć z niego wtyczkę zasilacza lub odłączyć kabel zasilający od gniazdka sieci elektrycznej. Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera i łatwo dostępne. 5