Views
8 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Serbe

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Serbe

Upozorenje vezano za

Upozorenje vezano za laser (za VAIO računare sa optičkom disk jedinicom) Optička disk jedinica na računaru se klasifikuje kao LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 i usklađen je sa standardom za bezbednost laserskih proizvoda IEC/EN 60825-1. Oprez – isključivo majstori koje je ovlastila kompanija Sony treba da popravljaju i održavaju ovu opremu. Nepropisne popravke i korišćenje mogu da budu opasne po bezbednost. Oprez – korišćenje kontrola ili podešavanje, odnosno izvršavanje procedura koje nisu izričito navedene u ovom tekstu može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji. Za ugrađenu optičku disk jedinicu Oprez – kada je otvorena, javlja se vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje klase 3B. Izbegavajte direktno izlaganje zraku. - Maksimalna snaga: 390W ( 650nm), 563W ( 780nm), 39W ( 405nm) - Divergencija zraka: 0,6 ( 650nm), 0,45 ( 780nm), 0,85 ( 405nm) - Trajanje impulsa: Neprekidni talas Upozorenje za laser (za VAIO računare sa bežičnim laserskim mišem VGP-WMS21 ili BLUETOOTH ® laserskim mišem VGP-BMS21) VGP-WMS21 i VGP-BMS21 se klasifikuju kao LASERSKI PROIZVODI KLASE 1 i usklađeni su sa standardom za bezbednost laserskih proizvoda IEC/EN 60825-1(2007). Oprez – isključivo majstori koje je ovlastila kompanija Sony treba da popravljaju i održavaju ovu opremu. Nepropisne popravke i korišćenje mogu da budu opasne po bezbednost. Oprez – korišćenje kontrola ili podešavanje, odnosno izvršavanje procedura koje nisu izričito navedene u ovom tekstu može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji. Za VGP-WMS21, naredni pokazatelj se nalazi na donjem delu opreme. Za VGP-BMS21, naredni pokazatelj se nalazi na donjem delu opreme. 74

Informacije o propisima Kompanija Sony ovim izjavljuje da je ovaj proizvod, bez obzira na to da li obuhvata bežični komplet – uključujući i bežičnu tastaturu i/ili bežičnog miša i/ili bežični prijemnik, usklađen sa najbitnijim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Evropske direktive 1999/5/EC. Da biste dobili primerak Deklaracije o usklađenosti (Declaration of Conformity – DoC) zajedno sa direktivom R&TTE, pristupite sledećoj URL adresi: http://www.compliance.sony.de/ Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da ispunjava ograničenja navedena u EMC direktivi za korišćenje kablova za povezivanje koji nisu duži od 3 metra. Za modele sa bežičnim kompletom Uslovi za korišćenje U Norveškoj korišćenje ove radio opreme nije dozvoljeno na geografskom području koje se proteže u krugu od 20 km od centra naselja Nju Alesin u Svalbardu. RS Upozorenja o korišćenju i odlaganju s Za modele sa zamenjivom baterijom Oprez Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zameni. Zamenite je isključivo istim ili ekvivalentnim tipom koji preporučuje proizvođač. Korišćene baterije odlažite na otpad u skladu sa uputstvima proizvođača. Ako se baterijom koja se koristi u ovom uređaju ne rukuje pravilno, to može da dovede do opasnosti od požara ili hemijskih opekotina. Nemojte da je lomite, rastavljate, zagrevate iznad 60°C (140°F) ili spaljujete. Korišćene baterije odlažite na otpad blagovremeno i na ispravan način. Držite van domašaja dece. Pazite da ne izazovete kratak spoj na terminalima baterije i da se oni ne pokvase bilo kojom tečnošću, na primer, vodom, kafom ili sokom. Nemojte da držite litijum-jonske baterije koje su oštećene ili kod kojih se javilo curenje. U nekim oblastima je zabranjeno odlaganje litijum-jonskih baterija u okviru kućnog ili kancelarijskog otpada. Koristite odgovarajući javni sistem za prikupljanje otpada. s Za modele sa litijum-jonskim baterijama (važi samo u Nemačkoj) Savet o odlaganju na otpad: U kutije za prikupljanje otpada u prodavnicama ili lokalnim opštinama bacajte samo prazne baterije. Baterije su obično prazne ako se jedinica isključi, ako se prikaže poruka da je baterija prazna ili ako nakon dužeg radnog veka baterije uređaj „više ne radi kako treba“. Da biste bili sigurni, zalepite polove baterije, npr. selotejpom. 75