Views
9 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Croate

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Croate

Write down the following

Write down the following information about your VAIO computer. The information will be required when the computer is in need of repair. Model name and serial number: Dealer and stamp: Purchase date: Name and address of customer: 26

Priručnik za sigurnost/propise Podaci o VAIO računalu HR Informacije o sigurnosti Upozorenje: Ovaj uređaj mora biti uzemljen. (Osim proizvoda s utikačem bez uzemljenja.) Ako želite držati računalo, pričekajte dok se ne ohladi. Površina oko otvora za prozračivanje može biti jako vruća. Preporučuje se ne upotrebljavati računalo izravno u krilu. Temperatura donje strane računala može se podići tijekom uobičajenog rada te nakon nekog vremena može izazvati neugodu ili opekline. Ne postavljajte strujni prilagodnik tako da je u dodiru s kožom. Strujni prilagodnik odmaknite od tijela ako postane topao i uzrokuje neugodu. VAIO računala dizajnirana su za rad samo s originalnim baterijama tvrtke Sony. Stoga, a kako bismo jamčili sigurnu uporabu VAIO računala, upotrebljavajte samo originalne punjive baterije tvrtke Sony. Preporučuje se uporaba originalnog strujnog prilagodnika tvrtke Sony koji je isporučen uz proizvod. Taj strujni prilagodnik namijenjen je za uporabu samo s IT proizvodima. Ne upotrebljavajte ga u druge svrhe. Ako kabel strujnog prilagodnika koji je isporučen s računalom ima utičnicu s uzemljenjem, provjerite je li spoj s električnom mrežom također uzemljen. Ovaj strujni prilagodnik namijenjen je samo upotrebi u zatvorenom prostoru. s Uz neke se modele isporučuje više kabela za napajanje predviđenih za korištenje u određenim zemljama. Upotrebljavajte kabel za napajanje predviđen za utičnice u vašoj zemlji. s Isključivanje računala gumbom (uklj./isklj.) ne odspaja u potpunosti računalo iz električne mreže. Želite li ga potpuno odspojiti iz električne mreže, izvucite strujni prilagodnik ili kabel za napajanje iz električne utičnice. Utičnica se mora nalaziti u blizini opreme i mora biti lako dostupna. s Otvaranje ili rastavljanje glavne jedinice ili bilo kojeg pribora, iz bilo kojeg razloga, može uzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom. s Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Prepustite servisiranje stručnjacima. s Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite računalo ili njegov pribor kiši ili vlazi. 27