Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Serbe

HDMI IN 1, 2, 3, 4

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (izņemot modeli KDL-55/50/ 43W75xC) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora formāti Video (3D): Kadra apvienošana: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Paralēls: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Viens virs otra: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby Digital” un “DTS” ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 4) HDMI IN 1, 2, 3, 4 (tikai KDL-55/50/43W75xC) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora formāti Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby Digital” un “DTS” ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 4) MHL (visbiežāk izmantota HDMI 1) (izņemot modeli KDL-55/50/43W75xC) Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Video (3D): Paralēls: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Viens virs otra: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby Digital” un “DTS” MHL (visbiežāk izmantota HDMI 1) (tikai KDL-55/50/43W75xC) Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby Digital” un “DTS” DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais “PCM”, “Dolby Digital”, “DTS”) AUDIO OUT, / (stereo mini spraudnis) Austiņas, audio izvade, zemo frekvenču akustiskā sistēma 1/3, 2 (HDD REC)* 4 USB HDD ierīces ligzda (tikai 2), USB pieslēgvieta Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda DC IN 19,5 V Adaptera ieeja LAN 10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un sakaru kvalitāte šim televizoram netiek garantēta). Citi Papildpiederumi Tālvadības pults ar skārienpaliktni: RMF-TX100E Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450 Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma: SWF-BR100 MHL kabelis: DLC-MC10, DLC-MC20 Aktīvās 3D brilles: TDG-BT500A (izņemot modeli KDL-55W75xC/50W75xC/ 43W75xC) Ekspluatācijas temperatūra 0 ºC – 40 ºC Ekspluatācijas mitrums 10–80% rel. mitr. (bez kondensāta) Enerģija un citi parametri Energopadeves prasības 19,5 V līdzstrāva ar maiņstrāvas adapteri Nomināls: ieeja 220–240 V maiņstrāva, 50 Hz Enerģijas efektivitātes klase KDL-55W80xC / FWL-55W805C: A+ KDL-55W75xC: A+ KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: A+ KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: A+ Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.) KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 138,8 cm / 55 collas KDL-55W75xC: 138,8 cm / 55 collas KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 125,7 cm / 50 collas KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 108,0 cm / 43 collas Elektroenerģij as patēriņš [Standarta] režīmā KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 75,0 W KDL-55W75xC: 75,0 W KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 72,0 W KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 55,0 W [Spilgts] režīmā KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 119,0 W KDL-55W75xC: 119,0 W KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 110,0 W KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 98,0 W 16 LV

Vidējais enerģijas patēriņš gadā* 1 KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 104 kWh KDL-55W75xC: 104 kWh KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 100 kWh KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 76 kWh Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā* 2 * 3 0,50 W (10 W programmatūras/EPG atjaunināšanas režīmā) Ekrāna izšķirtspēja 1920 punkti (horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli) Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.) ar galda statīvu KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 75,3 × 21,0 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 69,1 × 19,1 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 60,2 × 17,9 cm bez galda statīva KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 71,5 × 6,1 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 65,4 × 5,9 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 56,5 × 5,9 cm Svars (apm.) ar galda statīvu KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 18,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 14,6 kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 11,8 kg bez galda statīva KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 17,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 13,7 kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 10,9 kg * 1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts, pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora izmantošanas veida. * 2 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi. * 3 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā elektroenerģijas patēriņš palielinās. * 4 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. Piezīmes • Burts “x” modeļa nosaukumā apzīmē ciparu, kas norāda televizora dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu. • Izņemiet neīsto karti no televizora nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzdas tikai tad, ja ievietojat atbilstošu viedkarti. • Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/televizora modeļa/noliktavas. • Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. • Šajā televizorā tiek izmantota MHL 2 tehnoloģija. Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju • Jebkuras ar digitālo televīziju ( ) saistītās funkcijas darbosies tikai valstīs vai apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC) zemes apraides digitālie signāli vai kur ir pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā dzīvesvietā, vai sazinieties ar kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo televizoru. • Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu piekrišanu pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. • Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta saderība ar DVB-T/DVB-T2 digitālo zemes apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē. • Dažas digitālās televīzijas funkcijas var nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos, un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem. EE LV LT HR SI KZ SR ir Sony Corporation 17 LV Informācija par preču zīmēm • Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. • Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes. • “BRAVIA” un preču zīmes. • “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote VideoID”, “Gracenote Video Explore”, “Gracenote” logo un logotips, kā arī “Powered by Gracenote” logotips ir “Gracenote” ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai “Gracenote” preču zīmes. • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.