Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Serbe

SU-WL450 1 TV galinėje

SU-WL450 1 TV galinėje pusėje pritvirtinkite (taip, kad TV būtų lygiagretus su siena) prie sienos tvirtinamą įtaisą (tiekiamas su TV). 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} Minkštas audinys Pastabos • Jei naudositės elektriniu suktuvu, nustatykite maždaug 1,5 N·m {15 kgf·cm} sukimo momentą. • Tvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite. Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV. Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual 12 LT

Trikčių šalinimas Kad jūsų TV programinė įranga nebūtų pasenusi, būtina, naudojantis skaitmenine transliavimo sistema arba internetu, atsisiųsti naujausią programinės įrangos informaciją ir atnaujinti programinę įrangą. Kad prasidėtų programinės įrangos atnaujinimas, pasirinkite [Atnaujint dabar]. Atnaujinant programinę įrangą žybsi baltos spalvos apšvietimo šviesos diodas. Kol atnaujinama programinė įranga, neatjunkite KS maitinimo laido. Antraip programinė įranga gali būti atnaujinta ne visiškai ir dėl to gali veikti netinkamai. Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki 30 minučių. Jei programinės įrangos nenorite naujinti automatiškai, paspauskite HOME ir pasirinkite [Žinynas] t [Sistemos program. įrangos atnaujinimas] t [Autom. progr. įr. parsiuntimas] t [Išjungta]. Kai įjungiate TV į maitinimo tinklą, šiek tiek laiko gali nepavykti įjungti TV netgi paspaudus nuotolinio valdymo pultelio arba TV maitinimo įjungimo mygtuką, nes sistemai inicijuoti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą. Kai įjungiate paspausdami nuotolinio valdymo pultelio arba TV maitinimo įjungimo mygtuką, šiek tiek užtrunka, kol įžiebiamas apšvietimo šviesos diodas ir kol ima veikti nuotolinio valdymo pultelis. Kai raudonai mirksi LED apšvietimas, suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli (intervalo trukmė – trys sekundės). Jei apšvietimo šviesdiodis mirksi raudonai, nustatykite televizorių iš naujo – dviem minutėms atjunkite maitinimo laidą, paskui vėl įjunkite televizorių. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo prekybos atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą, nurodydami, kiek kartų raudonai žybsi LED apšvietimas (pertraukos trukmė – trys sekundės). Atjunkite maitinimo laidą ir informuokite savo prekybos atstovą arba „Sony“ techninės priežiūros centrą. Kai LED apšvietimas nemirksi, patikrinkite šiose lentelėse nurodytus elementus. Taip pat galite žiūrėti Žinyno skyrių [Trikčių šalinimas] arba atlikti savidiagnostiką, pasirinkę [Žinynas] t [Savidiagnostika]. Jei problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą. Triktys ir jų šalinimo sprendimai Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso. Patikrinkite antenos / kabelio jungtį. Prijunkite TV prie maitinimo tinklo ir paspauskite ant TV esantį mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Kai kurių programų nepavyksta suderinti. Patikrinkite antenos / kabelio jungtį arba palydovinę anteną. Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo. Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl įjunkite televizorių. Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į gauto palydovo transliacijos bendrovę. EE LV LT Nepavyko surasti kabelinės televizijos HR paslaugų (programų). Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba derinimo konfigūraciją. SI Pabandykite [Skaitmeninis automatinis derinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj [Kabelis]. KZ Neveikia nuotolinio valdymo pultelis. Pakeiskite baterijas. SR Pamiršote [Užraktas nuo vaikų] slaptažodį. Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas visada priimamas). Televizoriaus aplinka įšyla. Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo aplinka įšyla. Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį. Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem minutėms atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl prijunkite. Ant TV nerandate mygtukų , CH+/–, +/–, ir TV. Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta mygtukų ant TV vieta. Galinė TV pusė TV 13 LT