Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Osad ja juhtnupud

Osad ja juhtnupud Juhtnupud ja näidikud TV Kaugjuhtimise sensor* 1 / valgusandur* 1 / LED-tuli / 3D Synci saatja* 1 * 2 LED-tuli põleb või vilgub vastavalt teleri olekule. • Valge Kui lülitate sisse teleri / pilt-väljas-režiimi / tarkvara uuendused jne. • Helesinine Kui ühendate mobiilseadmega juhtmevabalt. • Roosa* 2 Salvestamisrežiim. •Kollane Taimer on määratud. (Sisendi valik) Kuvage ja valige sisendallikas. *1 Ärge pange anduri lähedale midagi. *2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. (Toide) CH +/- (Kanal) +/- (Helitugevus) TV Telekanalile või muude rakenduste sisendile lülitumiseks. 6 EE

Sisendid ja väljundid AV 2, / COMPONENT IN • Komposiitühenduse puhul: Kasutage pesa / COMPONENT IN* 1 puhul valikuid AV 2 ja (L/R). • Komponentühenduse puhul: Kasutage valikuid Y, PB, PR, ja (L/R). / AV 1 SCART-kaabli ühendamiseks. Kui ühendate analoogdekooderi, väljastab teleri tuuner šifreeritud signaalid dekooderisse ja dekooder dešifreerib signaalid enne nende väljastamist. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) LAN (RF-sisend) Kaabli või antenni ühendamiseks. (Satelliidisisend) Satelliitantenni ühendamiseks. USB 1/2 (HDD REC)* 2 * 3 /3 • Suure USB-seadme ühendamine võib häirida teiste selle kõrval olevate ühendatud seadmete tööd. • Suure USB-seadme ühendamiseks kasutage pesa USB 1. HDMI IN 2/3/4 Helitagastustehnoloogiaga (ARC) ühilduva digitaalse helisüsteemi ühendamisel kasutage pesa HDMI IN 4. Vastasel juhul on vajalik lisaühendus pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). CAM (tingimuslik juurdepääsumoodul) • Pakub juurdepääsu tasulistele teleteenustele. Vt üksikasju oma CAM-i kasutusjuhendist. • Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i pessa. See tuleb paigaldada volitatud edasimüüja pakutavasse tingimuslikku juurdepääsumoodulisse (CAM). • Mõnes piirkonnas/riigis ei toetata CAM-i. Küsige teavet volitatud edasimüüjalt. • Kui lülitute pärast Interneti-video vaatamist digitaalsele edastusele, võidakse kuvada CAM-i teade. AUDIO OUT / Teleri heli kuulamiseks ühendatud seadme kaudu vajutage nuppu HOME. Valige suvandid [Seaded] t [Heli] t [Kõrvaklappide/heli väljund] ja seejärel soovitud üksus. EE LV LT HR SI KZ SR 7 EE