Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Ulazi i izlazi

Ulazi i izlazi AV 2, / COMPONENT IN • Za kompozitnu vezu: Koristite AV 2 i (L/R) od / COMPONENT IN* 1 . • Za komponentnu vezu: Koristite Y, PB, PR, i (L/R). / AV 1 Povežite sa SCART kablom. Kada povežete analogni dekoder, TV tjuner šalje šifrovane signale dekoderu, a dekoder dešifruje signale pre nego što ih pošalje. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) LAN (RF ulaz) Povežite sa kablom ili antenom (vazdušnom). (Satelitski ulaz) Povežite sa satelitskom antenom (vazdušnom). USB 1/2 (HDD REC)* 2 * 3 /3 • Povezivanje velikog USB uređaja može da ometa druge povezane uređaje koji se nalaze pored njega. • Prilikom povezivanja velikog USB uređaja, priključite na USB 1 džek. HDMI IN 2/3/4 Ako povezujete digitalni audio sistem koji je kompatibilan sa tehnologijom povratnog audio kanala (ARC), koristite HDMI IN 4. Ako to nije slučaj, potrebna je dodatna veza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). CAM (Modul uslovnog pristupa) • Pruža pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz vaš CAM. • Ne umećite smart karticu direktno u prorezTV CAM-a. On se mora postaviti u modul uslovnog pristupa koji ste dobili od ovlašćenog dilera. • CAM nije podržan u nekim zemljama/ područjima. Proverite kod svog ovlašćenog dilera. • A CAM poruka može da se pojavi kada prebacite na digitalni program nakon što ste koristili internet video. AUDIO OUT / Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane opreme, pritisnite HOME. Izaberite [Подешавања] t [Zvuk] t [Slušalice/ audio izlaz], a zatim izaberite željenu stavku. 8 SR

HDMI IN 1/MHL Možete da povežete svoj MHL (Mobile Highdefinition Link) uređaj pomoću MHL kabla HD kvaliteta. *1 Prilikom povezivanja mono opreme, priključite na L (MONO) audio utičnicu. *2 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. *3 HDD REC funkcija će biti dostupna u toku 2015. Primićete HDD REC funkciju automatski kao softversku nadogradnju. Obezbedite da vaš TV bude povezan na internet. Ako nemate mrežnu vezu, moći ćete da preuzmete softver sa Sony veb sajta za podršku korišćenjem vašeg računara. Za detalje o nadogradnji, posetite Sony veb sajt za podršku. Da biste nastavili da primate informacije o tačnom datumu objavljivanja, prijavite se na http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate. EE SR LT HR SI SR 9 SR