Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct,

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast un Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. • “MHL”, “Mobile High-Definition Link” un “MHL” logotips ir “MHL Licensing, LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. • Informāciju par “DTS” patentiem skatiet vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots saskaņā ar “DTS, Inc.” licenci. “DTS”, Symbol, & “DTS” un Symbol kopā ir reģistrētas preču zīmes, bet “DTS Digital Surround” ir “DTS”, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas. • Designed with UEI Technology TM Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014 • “Bluetooth”® vārdiskā preču zīme un logotipi ir uzņēmuma “Bluetooth SIG, Inc.” īpašums, un uzņēmumam “Sony Corporation” ir atļauts lietot šo preču zīmi un logotipus saskaņā ar iegūto licenci. Citas preču zīmes un citi tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. • DiSEqC ir “EUTELSAT” preču zīme. Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors nav paredzēts motorizētu antenu vadība. • TUXERA ir “Tuxera Inc.” reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs. 18 LV