Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Korišćenje daljinskog

Korišćenje daljinskog upravljača Daljinski upravljač Opis delova / (Izbor ulaza/Zadržavanje teksta) U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza. U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu. (TV u pripravnosti) Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti). DIGITAL/ANALOG Prebacite između digitalnog i analognog režima. TV/RADIO Prebacite između TV ili RADIO emitovanja. SYNC MENU Prikažite BRAVIA Sync meni. FOOTBALL Uključite ili isključite Prenos fudbala uživo (kada je funkcija dostupna). Brojčani tasteri EXIT Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz menija. Kada je dostupna usluga interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste izašli iz usluge. (Tekst) Prikažite tekstualne informacije. Dugmad u boji U tom momentu izvršite odgovarajuću funkciju. / (Otkrivanje informacija/teksta) Prikažite informacije. NETFLIX* 1 Pristupite „NETFLIX“ uslugama na mreži. 10 SR

HELP Prikažite Meni za pomoć. ACTION MENU Prikažite listu kontekstualnih funkcija. TV Prebacite na TV kanal ili ulaz iz drugih aplikacija. GUIDE/ * 1 Prikažite digitalni programski vodič. BACK/ Vratite se na prethodni ekran. HOME Prikažite Glavni meni TV-a. DISCOVER Otvorite Traku sadržaja da biste pretraživali sadržaj. //// (Izbor stavke/Unesi) +/– (Jačina zvuka) Podesite jačinu zvuka. (Prelazak) Prelazite nazad i napred između dva kanala ili ulaza. TV naizmenično menja između trenutnog kanala ili ulaza i poslednjeg kanala ili ulaza koji je bio izabran. (Isključivanje tona) Isključite zvuk. Pritisnite ponovo da biste vratili zvuk. PROG +/–// U TV režimu: Izaberite kanal. U režimu teksta: Izaberite sledeću () ili prethodnu () stranicu. AUDIO Promenite jezik za program koji se trenutno gleda. (Podešavanje titlova) Uključite ili isključite titlove (kada je funkcija dostupna). (Režim širokog prikaza) Promenite format ekrana. ////// Aktivirajte multimedijalne sadržaje na TV-u i povezanom uređaju kompatibilnom sa BRAVIA Sync. REC* 1 * 2 Snimajte trenutni program pomoću funkcije USB HDD snimanja. TITLE LIST* 1 Prikažite listu naslova. *1 Mesto, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše zemlje/ regiona/TV modela. *2 HDD REC funkcija će biti dostupna u toku 2015. Primićete HDD REC funkciju automatski kao softversku nadogradnju. Obezbedite da vaš TV bude povezan na internet. Ako nemate mrežnu vezu, moći ćete da preuzmete softver sa Sony veb sajta za podršku korišćenjem vašeg računara. Za detalje o nadogradnji, posetite Sony veb sajt za podršku. Da biste nastavili da primate informacije o tačnom datumu objavljivanja, prijavite se na http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate. EE SR LT HR SI SR 11 SR