Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Croate

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Croate

SU-WL450 1 Enne seinale

SU-WL450 1 Enne seinale paigaldamise kinnituse paigaldamist kinnitage teleri tagaküljele seinale paigaldamise tarvik G (teleriga kaasas) (et seada see seinaga paralleelseks). 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} G Soft cloth Märkused • Elektrikruvikeeraja kasutamisel määrake pöördemomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}. • Seinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni. Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit. Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual 12 EE

Tõrkeotsing Teleri tarkvara uuena hoidmiseks tuleb tarkvara värskendamiseks laadida digitaalse leviedastussüsteemi või interneti kaudu alla uusim tarkvarateave. Tarkvara värskendamise alustamiseks valige [Värskenda kohe]. Tarkvara värskendamise ajal vilgub valge valgustuse LED. Ärge lahutage tarkvara värskendamise ajal vahelduvvoolu toitekaablit. Kui te peaksite nii tegema, ei pruugi tarkvara värskendamine täielikult lõppeda ja tulemuseks võib olla tarkvara tõrge. Tarkvara värskendamine võib kesta kuni 30 minutit. Kui te ei soovi tarkvara automaatselt värskendada, vajutage HOME ja valige [Spikker] t [Süsteemitarkvara värskendamine] t [Automaatne tarkvara hankimine] t [Väljas]. Ühendades teleri vooluvõrku ja vajutades kaugjuhtimispuldil või teleril asuvat toitenuppu, ei pruugi teler koheselt käivituda, kuna süsteemi lähtestamiseks kulub aega. Oodake umbes üks minut ja proovige seejärel uuesti. Lülitades teleri sisse kaugjuhtimispuldil või teleril asuvat toitenuppu vajutades, kulub valgustuse LED-i süttimiseks ja kaugjuhtimispuldi tööoleku saavutamiseks pisut aega. Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lugege kokku, mitu korda see vilgub (intervalli aeg on kolm sekundit). Kui LED-tuli vilgub punaselt, lähtestage teler, eemaldades toitejuhe kaheks minutiks, ning seejärel lülitage teler sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ja öelge, mitu korda Valgustuse LED punaselt vilgub (intervall on kolm sekundit). Ühendage toitejuhe lahti ja teavitage oma edasimüüjat või Sony hoolduskeskust. Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige alltoodud tabelites toodud üksusi. Võite vaadata ka spikri jaotist [Tõrkeotsing] või teostada enesediagnostika, valides suvandid [Spikker] t [Enesediagnostika]. Probleemi püsimisel laske kvalifitseeritud hooldustehnikul oma teler üle vaadata. Tõrked ja lahendused Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole. Kontrollige antenni/kaabli ühendust. Ühendage teler vooluvõrku ja vajutage teleril nuppu või kaugjuhtimispuldil nuppu . Mõnda programmi ei saa häälestada. Kontrollige antenni/kaabli ühendust või satelliidi. Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/ väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse. Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku. Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse ettevõttelt. EE LV LT Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei leita. Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse HR konfiguratsiooni. Proovige kasutada seadet [Digitaalne automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel] SI asemel [Antenn]. Kaugjuhtimispult ei tööta. KZ Vahetage patareid. Olete unustanud üksuse [Lapselukk] parooli. SR Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999 loetakse alati õigeks.) Teleri ümbrus soojeneb. Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb teleri ümbrus. Käega katsudes võib see tunduda kuumana. Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler ei reageeri teleri või puldi nuppudele. Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks tõmmake toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe minuti pärast tagasi. Teleril ei ole võimalik leida nuppude , CH+/–, +/–, ja TV asukohta. Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt jooniselt. Teleri tagakülg TV 13 EE