Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (osim

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (osim za KDL-55/50/43W75xC) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati Video (3D): Pakovanje kadrova: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Gore-dole: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i DTS ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 4) HDMI IN 1, 2, 3, 4 (samo KDL-55/50/43W75xC) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i DTS ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 4) MHL (uobičajen sa HDMI IN 1) (osim za KDL-55/50/43W75xC) Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Video (3D): Levo-desno: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Gore-dole: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i DTS MHL (uobičajen sa HDMI IN 1) (samo KDL-55/50/43W75xC) Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i DTS DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital, DTS) AUDIO OUT, / (Stereo mini džek) Slušalice, audio izlaz, sabvufer 1/3, 2 (HDD REC)* 4 Port za USB HDD uređaj ( samo 2), USB port Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa) DC IN 19,5 V Ulaz za adapter LAN 10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od operativnog okruženja mreže, brzina veze može da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina komunikacije i kvalitet komunikacije se ne garantuju za ovaj TV.) Ostalo Opcioni pribor Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: RMF-TX100E Nosač za montažu na zid: SU-WL450 Bežični sabvufer: SWF-BR100 MHL kabl: DLC-MC10, DLC-MC20 Aktivne 3D naočare: TDG-BT500A (osim za KDL-55W75xC/50W75xC/43W75xC) Radna temperatura 0 ºC - 40 ºC Vlažnost pri radu 10 % - 80 % RH (bez kondenzacije) Napajanje i ostalo Zahtevi za napajanje 19,5 V DC sa AC adapterom Nazivna snaga: Ulaz 220 V - 240 V AC, 50 Hz Klasa energetske efikasnosti KDL-55W80xC / FWL-55W805C: A+ KDL-55W75xC: A+ KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: A+ KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: A+ Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 138,8 cm / 55 inča KDL-55W75xC: 138,8 cm / 55 inča KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 125,7 cm / 50 inča KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 108,0 cm / 43 inča Potrošnja struje U režimu [Standardno] KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 75,0 W KDL-55W75xC: 75,0 W KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 72,0 W KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 55,0 W U režimu [Živopisna] KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 119,0 W KDL-55W75xC: 119,0 W KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 110,0 W KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 98,0 W Prosečna godišnja potrošnja energije* 1 KDL-55W80xC / FWL-55W805C: 104 kWh KDL-55W75xC: 104 kWh KDL-50W80xC / KDL-50W75xC: 100 kWh KDL-43W80xC / KDL-43W75xC: 76 kWh 16 SR

Potrošnja struje u režimu pripravnosti* 2 * 3 0,50 W (10 W kod softvera / EPG režima ažuriranja) Rezolucija ekrana 1.920 tački (horizontalno) × 1.080 linija (vertikalno) Dimenzije (približ.) (š × v × d) sa postoljem za sto KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 75,3 × 21,0 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 69,1 × 19,1 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 60,2 × 17,9 cm bez postolja za sto KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 71,5 × 6,1 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 65,4 × 5,9 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 56,5 × 5,9 cm Težina (približ.) sa postoljem za sto KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 18,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 14,6 kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 11,8 kg bez postolja za sto KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 17,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 13,7kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 10,9 kg * 1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se televizor koristi. * 2 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese. *3 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu. *4 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. Napomene • „x” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem. • Ne vadite nefunkcionalnu karticu iz TV otvora za CAM (Modul uslovnog pristupa) TV-a izuzev da biste ubacili smart karticu koja se stavlja u CAM. • Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/ regiona/TV modela/zaliha. • Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja. • Ovaj TV prijemnik ima u svom sastavu MHL 2. Napomene o funkciji Digitalna TV • Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV ( ) će funkcionisati samo u zemljama ili područjima gde se emituju digitalni zemaljski signali DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Molimo da potvrdite kod svog lokalnog prodavca da li možete da primate signal DVB-T/DVB-T2 gde živite ili da pitate svog dobavljača kablovske usluge da li je njihova kablovska usluga DVB-C podobna za integrisani rad sa ovim TV-om. • Vaš dobavljač kablovske usluge može da zaračuna naknadu za svoje usluge ili da zahteva da pristanete na njegove uslove poslovanja. • Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/ DVB-T2 i digitalnim kablovskim emitovanjima se ne garantuje. • Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti dostupne u nekim zemljama/područjima i kablovsko emitovanje DVB-C možda neće funkcionisati ispravno kod nekih dobavljača. Informacije o zaštitnim znacima • Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedninjenim Državama i drugim zemljama. • Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. •„BRAVIA” i su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation. • Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, logo i logotip Gracenote, i logo „Powered by Gracenote“ su bilo registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. EE SR LT HR SI SR 17 SR