Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Ooterežiimi

Ooterežiimi energiatarve* 2 * 3 0,50 W (10 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis) Ekraani eraldusvõime 1920 punkti (horisontaalne) × 1080 rida (vertikaalne) Mõõtmed (umbes) (l × k × s) jalaga KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 75,3 × 21,0 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 69,1 × 19,1 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 60,2 × 17,9 cm ilma jalata KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 123,0 × 71,5 × 6,1 cm KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 111,6 × 65,4 × 5,9 cm KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 96,2 × 56,5 × 5,9 cm Kaal (umbes) jalaga KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 18,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 14,6 kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 11,8 kg ilma jalata KDL-55W80xC, KDL-55W75xC: 17,0 kg KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 13,7 kg KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 10,9 kg * 1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit kasutatakse. * 2 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud. * 3 Voolutarve ooterežiimis suureneb, kui teler on ühendatud võrku. * 4 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. Märkused • Mudeli nimes olevale x-ile vastab disaini, värvi või TV standardiga seotud number. • Eemaldage imitatsioonkaart pesast TV CAM (tingimusliku juurdepääsu moodul) ainult CAM-i kiipkaardi sisestamiseks. • Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/ piirkonnast/telerimudelist/laovarust. • Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda. • Selle teleri komplekti kuulub MHL 2. Märkused digitaaltelevisiooni funktsiooni kohta • Kõik digitaaltelevisiooniga ( ) seotud funktsioonid töötavad ainult riikides või piirkondades, kus edastatakse DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) eetri digitaalsignaale või kus teil on juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele. Palun küsige oma kohaliku edasimüüja käest, kas saate oma elukohas DVB-T/ DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C kaabelteenus on sobiv selle teleriga integreeritud kasutamiseks. • Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma teenuste eest tasu küsida või kohustada teid nõustuma oma äritingimustega. • See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete maapealsete leviedastustega ja DVB-C digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole garanteeritud. • Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi mõnedes riikides/piirkondades saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi mõnede teenusepakkujate puhul õigesti töötada. Teave kaubamärkide kohta • Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. • Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. •„BRAVIA” ja on Sony Corporationi kaubamärgid. • Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote’i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote” on ettevõtte Gracenote registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides. • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. 16 EE

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast ja Wi-Fi Protected Setup on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. • MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL Logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. • DTS-i patente vt veebisaidilt http://patents.dts.com. Valmistatud ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid ning DTS Digital Surround on sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. • Designed with UEI Technology TM Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014 • Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune kõnealuste märkide kasutamine Sony Corporationi poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. • DiSEqC on ettevõtte EUTELSAT kaubamärk. See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See teler ei ole mõeldud mootoriga antennide juhtimiseks. •TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. EE LV LT HR SI KZ SR 17 EE