Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Dalys ir valdikliai

Dalys ir valdikliai Valdikliai ir indikatoriai TV Nuotolinio valdymo jutiklis* 1 / Šviesos jutiklis* 1 / Apšvietimo šviesos diodas / „3D Sync“ siųstuvas* 1 * 2 Apšvietimo šviesios diodas įsižiebia arba mirksi priklausomai nuo TV būsenos. •Baltas Įjungiant televizorių / vaizdų išjungimo režimą / programinės įrangos naujinimą ir pan. • Žydras Sujungiant su mobiliuoju įrenginiu belaidžiu būdu. • Rožinis* 2 Įrašymo režimas. •Geltonas Nustatytas laikmatis. (Įvesties pasirinkimas) Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį. *1 Nieko nedėkite arti jutiklio. *2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV modeliuose. (Maitinimas) CH +/- (Kanalas) +/- (Garsumas) TV Perjunkite TV kanalą ar įvestį iš kitų įrenginių. 6 LT

Įvestys ir išvestys AV 2, / COMPONENT IN • Jei norite užmegzti kompozicinį ryšį: Naudokite įvestis AV 2 ir (L/R), esančias skyriuje / COMPONENT IN* 1 . • Jei norite užmegzti komponentų ryšį: Naudokite įvestis Y, PB, PR, ir (L/R). / AV 1 Prijunkite SCART kabeliu. Kai prijungiate analoginį dekoderį, TV derintuvas siunčia į dekoderį užšifruotus signalus, o dekoderis juos iššifruoja prieš išsiųsdamas. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) LAN (RD įvestis) Prijunkite kabelį ar anteną. (Palydovinė įvestis) Prijunkite palydovinę anteną. USB 1/2 (HDD REC) *2*3 /3 • Prijungtas stambus USB įrenginys gali trukdyti kitiems prijungtiems įrenginiams. • Jei norite prijungti stambų USB įrenginį, junkite jį į lizdą USB 1. HDMI IN 2/3/4 Jei norite prijungti skaitmeninę garso sistemą, suderinamą su garso grįžties kanalo (ARC) technologija, naudokite lizdą HDMI IN 4. Kitaip bus būtina papildoma jungtis su DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). CAM (sąlyginės prieigos modulis) • Leidžia pasiekti mokamas TV paslaugas. Išsamios informacijos ieškokite prie CAM pridėtame instrukcijų vadove. • Išmaniosios kortelės nekiškite tiesiai į TV CAM lizdą. Ji turi būti įtaisyta į įgalioto pardavėjo tiekiamą sąlyginės prieigos modulį. • CAM nepalaikomas kai kuriose šalyse / regionuose. Tikslesnę informaciją gali suteikti įgaliotas pardavėjas. • Kai po internetinio vaizdo įrašo perjungiate skaitmeninę programą, gali būti parodytas CAM pranešimas. EE LV LT HR SI KZ SR 7 LT AUDIO OUT / Norėdami klausytis TV garso per prijungtą įrangą, paspauskite HOME. Pasirinkite [Nustatymai] t [Garsas] t [Ausinių / garso išvestis] ir pasirinkite norimą elementą.