Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Vgradnja televizorja na

Vgradnja televizorja na steno Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na steno. Za kupce: Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami. Za prodajalce Sony in izvajalce: Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost. Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje. Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen). Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena nosilcu za stensko montažo. 12 SI

SU-WL450 1 Pred vgradnjo nosilca za stensko montažo pritrdite priključek za stensko montažo (priložen televizorju) na zadnjo stran televizorja (da bo vzporeden steni). 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} Mehka krpa Opombe • Če uporabljate električni izvijač, nastavite navor na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}. • Pri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor. Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju. Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual EE SI LT HR SI KZ SR 13 SI