Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Letton

HDMI IN 1/MHL Saate

HDMI IN 1/MHL Saate ühendada oma MHL- (Mobile Highdefinition Link) seadme HD-kvaliteediga MHL-kaabli abil. *1 Monoseadme ühendamiseks kasutage helipesa L (MONO). *2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. *3 Funktsioon HDD REC tuleb saadavale 2015. aasta jooksul. Te saate funktsiooni HDD REC automaatselt koos uue tarkvaraversiooniga. Veenduge, et teie teler on internetiga ühendatud. Võrguühenduse puudumise korral saate tarkvara alla laadida Sony klienditoe veebisaidilt, kasutades arvutit. Kui soovite üksikasjalikku teavet tarkvara värskendamise kohta, külastage Sony klienditoe veebisaiti. Täpse väljalaskekuupäevaga kursis olemiseks registreerige end aadressil http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate. 8 EE

Kaugjuhtimispuldi kasutamine Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus / (Sisendi valimine / teksti hoidmine) Telerirežiimis: Kuvage ja valige sisendallikas. Tekstirežiimis: Kuvatava lehe hoidmiseks. (Teleri ooterežiim) Teleri sisse- või väljalülitamiseks (ooterežiim). DIGITAL/ANALOG Digitaal- ja analoogrežiimi vahel lülitumiseks. TV/RADIO TV- või RADIO-edastuste vahel lülitumiseks. SYNC MENU BRAVIA Synci menüü kuvamiseks. FOOTBALL Jalgpalli otserežiimi sisse- või väljalülitamiseks (kui see funktsioon on saadaval). Numbrinupud EXIT Eelmisele kuvale naasmiseks või menüüst väljumiseks. Kui interaktiivse rakenduse teenus on saadaval, vajutage seda nuppu teenusest väljumiseks. (Tekst) Tekstilise teabe kuvamiseks. Värvilised nupud Samal ajal vastava funktsiooni käivitamiseks. / (Teabe/teksti kuvamine) Teabe kuvamiseks. NETFLIX* 1 Juurdepääs NETFLIX-i võrguteenusele. HELP Spikrimenüü kuvamiseks. EE LV LT HR SI KZ SR 9 EE