Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Gør klar til montering

Gør klar til montering af tv'et 1 Afmonter tv'ets tv-fod. 2 Monter din Vægmonteringsanordning (følger med tv'et) på bagsiden af tv'et. Vægmonteringsanordning Blødt underlag Fodbeslag Blødt underlag Fod Bemærk ˎˎLæg tv'et på et blødt stykke stof, så du ikke beskadiger skærmens forside. ˎˎNår du monterer dit Beslag til vægmontering, må du ikke bruge de skruer, der blev fjernet fra tv-foden. ˎˎOpbevar den fjernede tv-fod og de tilhørende skruer et sikkert sted – utilgængeligt for børn. Du får brug for delene, hvis tv'et engang skal stå på et bord. Tv-foden kan ikke købes særskilt. ADVARSEL ˎˎKontroller, at tv'et er placeret lodret, før det tændes. Tv'et må ikke tændes, mens LCD-panelet vender nedad, da dette kan medføre et uensartet billede. ˎˎHvis tv'ets overflade udsættes for tryk eller stødpåvirkninger, kan tv'et gå i stykker eller beskadiges. ˎˎLæg tv'et, så skærmen kommer til at ligge på en stabil og plan overflade, og tv-foden hænger ud over kanten af overfladen. Hvis forsiden af tv'et og den nederste del af tv-foden placeres på samme niveau, kan skærmen beskadiges af den ulige vægtfordeling. ˎˎNår tv-foden afmonteres fra tv'et, skal du holde godt fast i tv-foden med begge hænder. Bemærk ˎˎSørg for at fastgøre vægmonteringsanordningen ved fastgørelse til TV'et. Der må kun bruges en skruetrækker med lige kærv til at montere vægmonteringsanordningen. Hvis der anvendes et andet værktøj, kan TV'et blive beskadiget på grund af for højt tilspændingsmoment på vægmonteringsanordningen. ˎˎHvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Montér de tilhørende dele til beslaget til vægmontering. Læs afsnittet "Følger med SU-WL450" under "Kontrol af dele" på side 5 for at få oplysninger om monteringsdele. Bemærk ˎˎSørg for at opbevare dele, der ikke bruges, et sikkert sted til brug i fremtiden. Gem vejledningen til senere brug. Standardmontering (2-a) Skrue (+PSW 6 x 20) Trisse Skrue (+PSW 6 x 50) Afstandsstykke (60 mm) DK Blødt underlag Bælte − 9 (DK) −

Slam montering (2-b) Bemærk ˎˎDu kan ikke bruge nogle af stikkene bag på tv'et, hvis du bruger denne monteringstype. Vægmontering af tv'et 1 Slut de nødvendige kabler til tv'et. Sørg for at tilslutte kablerne før montering af tv'et på væggen. Du kan ikke tilslutte kablerne, når tv'et er monteret. Se den Referencevejledning, der fulgte med tv'et. Skrue (+PSW 6 x 20) Blødt underlag Trisse Skrue (+PSW 6 x 20) Afstandsstykke (20 mm) Bælte Bemærk ˎˎLad en autoriseret person trække kablerne i væggen. ˎˎSaml tilslutningskablerne, så de ikke bliver trådt på før vægmontering. 2 Monter tv'et på basen. ˎˎFor placering af trisserne på basen, se oversigten i trin 3 i afsnittet "Find en placering" på side 8. ˎˎHold tv'et sikkert med begge hænder, og hæng forsigtigt trisserne , som er fastgjort bag på tv'et, til basen, og bemærk hullernes form. ˎˎEfter montering af tv'et på væggen kontrolleres, at trisserne er fastgjort korrekt i basen. 2-a − 10 (DK) −