Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Asennustiedot

Asennustiedot Sonyn seinäasennuskiinnittimen (SU-WL450) käyttämiseksi Tuetut mallit: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * Kyseisissä mallinimissä ”” tarkoittaa kunkin mallin numeroita ja/tai merkkejä. Asiakkaille Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse. Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana. Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Noudata turvallisuuden ja oikean asennuksen varmistamiseksi seinäasennuskiinnittimen käyttöohjeita, television aloitusopasta ja tämän oppaan ohjeita. − 2 (FI) −

Turvallisuus Kiitos, että päätit ostaa tämän tuotteen. Asiakkaille Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Asennus on annettava Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan tehtäväksi, ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota asennuksen aikana. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiisi. Sony-jälleenmyyjille Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen. Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varotoimet onnettomuuksien estämiseksi. Muista lukea tämä ohje huolellisesti ja käyttää tuotetta oikein. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Asiakkaille VAROITUS Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai tuotteen putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko tai kuolema. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Pidä lapset poissa asennusalueelta asennuksen aikana. Jos seinäasennuskiinnitintä tai televisiota ei asenneta oikein, seurauksena voi olla seuraavat onnettomuudet. Muista jättää asennus valtuutetun asentajan tehtäväksi. Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa mustelmia, murtumia tai muun vakavan henkilövahingon. Jos seinä, johon seinäasennuskiinnitin asennetaan, on epävakaa, epätasainen tai se ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Seinän on pystyttävä kantamaan vähintään neljä kertaa television paino. (Katso television paino sen viiteoppaasta.) Jos seinäasennuskiinnitintä ei ole asennettu seinälle tarpeeksi tukevasti, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä kohdista seinäasennuskiinnittimeen television lisäksi muuta kuormaa. Älä ravista televisiota vasemmalle/oikealle tai ylös/alas. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä nojaa tai riipu televisiosta. Älä nojaa tai riipu televisiosta, sillä se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. VAROTOIMET Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko. Älä käytä liikaa voimaa tuotteen puhdistuksen tai huollon yhteydessä. Älä paina television yläsivulta liialla voimalla. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varotoimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi. VAROTOIMET Määritetyt tuotteet Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi sille määritettyjen televisioiden kanssa. Tarkista television viiteoppaasta, että seinäasennuskiinnitintä voidaan käyttää. Muista antaa television siirtäminen tai irrottaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi. Jos muut kuin valtuutetut asentavat kuljettavat tai irrottavat television, se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että televisiota kantamassa tai irrottamassa on vähintään kaksi henkilöä. Älä irrota ruuveja tms. television kiinnityksen jälkeen. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä tee muutoksia seinäasennuskiinnittimen osiin. Jos näin tehdään, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä asenna muita laitteita kuin määritelty tuote. Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sille määritetyn tuotteen kanssa. Jos asennat muun kuin määritetyn laitteen, se saattaa pudota ja rikkoutua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varotoimet Jos seinäasennuskiinnittimeen asennettua televisiosta käytetään pitkään, television takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi värjääntyä tai tapetti irrota seinämateriaalista riippuen. Jos seinäasennuskiinnitin irrotetaan sen seinään asentamisen jälkeen, seinään jää ruuvinreiät. Älä käytä seinäasennuskiinnitintä paikassa, johon kohdistuu mekaanista tärinää. Seinäasennuskiinnittimen asentaminen Sony-jälleenmyyjille VAROITUS Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan Sony-jälleenmyyjille. Muista lukea edellä olevat turvallisuusvarotoimet ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana. FI − 3 (FI) −