Views
6 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Älä asenna

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Älä asenna seinäasennuskiinnitintä pylvääseen tai vastaaviin seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Jos henkilö tai esine osuus television ulkonevaan kulmaan tai sivuun, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko. Älä asenna televisiota ilmastointilaitteen ylä- tai alapuolelle. Jos televisio altistuu ilmastointilaitteen vesivuodoille tai ilmavirralle pitkiä aikoja, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai television toimintahäiriö. Muista asentaa seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Muista käyttää seinämateriaalille sopivia ruuveja ja asenna yksikkö tukevasti vähintään neljällä 8 mm:n ruuvilla (tai vastaavalla). Muista koota kiinnitin oikein noudattamalla tässä käyttöohjeessa selitettyä menetelmää. Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota. Muista kiristää ruuvit kunnolla tarkoitettuihin kohtiin. Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varo kohdistamasta televisioon iskuja asennuksen aikana. Jos televisioon kohdistuu isku, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Televisio on asennettava seinään, joka on sekä kohtisuora että tasainen. Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Kun televisio on asennettu oikein, kiinnitä kaapelit kunnolla. Jos henkilöitä tai esineitä sotkeutuu kaapeleihin, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai television vahingoittuminen. Älä anna virtajohdon ja liitäntäkaapelin jäädä puristuksiin. Jos virtajohto tai liitäntäkaapeli jää puristuksiin laitteen ja seinän väliin tai niitä taitetaan tai kierretään voimalla, sisäiset johtimet voivat tulla näkyviin ja seurauksena on oikosulku tai katkos. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Muista käyttää toimitettuja ruuveja ja kiinnitysosia oikein ja noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos käytät korvaavia osia, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota. Seinäasennuskiinnittimen seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Käytä seinämateriaalille ja -rakenteelle sopivia ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen. − 4 (FI) −

Television asennus seinään Asennusmenetelmä vaihtelee eri televisioilla. Käytä seinäasennuskiinnitintä SU-WL450 television asentamiseksi seinälle. Huomautus ˎˎJos pöytäjalusta on kiinnitetty televisioon, irrota pöytäjalusta etukäteen. Katso aloitusopas ja noudata päinvastaisessa järjestyksessä sen vaiheita pöytäjalustan kiinnittämiseksi. ˎˎAseta televisio kuvaruutu alaspäin tasaiselle ja tukevalle alustalle, jonka päälle on asetettu paksu ja pehmeä kangas, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen kiinnitysosia tai irrotat pöytäjalustan televisiosta. Tämä estää LCD-näytön pinnan vahingoittumisen. ˎˎPane irrotetut ruuvit talteen turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta. Asennuksen valmistelu ˎˎTelevision viiteoppaan on oltava käsillä ennen asennusta. ˎˎHanki ennen kokoonpanoa valmiiksi ruuveihin sopiva ristipääruuvitaltta. ˎˎTarkista television asennuskohta. ˎˎPidä valmiina vähintään neljä halkaisijaltaan 8 mm:n ja yksi 5 mm:n ruuvi tai vastaava (lisävaruste). Valitse seinämateriaalille sopivat ruuvit. Osien tarkistaminen Toimitetaan SU-WL450:n mukana ˎˎTarkista, että kaikki osat on toimitettu. Jalusta (20) (1) Hihnapyörä (2) PSW 6x20 (4) PSW 4x20 ja holkki (2) Välike (20) (2) Hihna (1) Holkki (20) (M4) (2) PSW 4x20 (2) Jalustan sovitin (2) PSW 4x10 (8) Välike (60) (2) PSW 6x50 (2) Holkki (M4) (2) PSW 4x50 (2) Seinäasennuskiinnike (S) (2) Välike (2) Aluslevy (1) PSW 5x12 (1) Toimitetaan television mukana Seinäasennuskiinnike FI − 5 (FI) −