Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Kapea asennus (2-b)

Kapea asennus (2-b) Huomautus ˎˎJoitakin television takana olevia liitäntöjä ei voida käyttää, kun käytetään tätä asennustapaa. Television asennus seinään 1 Liitä tarvittava(t) kaapeli(t) televisioon. Muista liittää kaapelit ennen television asennusta seinään. Kaapeleita ei voi liittää sen jälkeen, kun televisio on asennettu. Katso television mukana toimitettu viiteopas. Ruuvi (+PSW 6 x 20) Hihnapyörä Pehmeä liina Ruuvi (+PSW 6 x 20) Välike (20 mm) Hihna Huomautus ˎˎJätä kaapelien vetäminen valtuutetun asentajan tehtäväksi. ˎˎNiputa kaapelit ennen seinälle asennusta, ettei niiden päälle astuta. 2 Asenna televisio jalustaan. ˎˎHihnapyörien ripustuspaikka jalustassa, ks. vaiheen 3 taulukko ”Asennuspaikan määrittäminen” sivulla 8. ˎˎPidä televisiosta tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja ripusta television taakse kiinnitetyt hihnapyörät jalustaan reikien muodon mukaisesti. ˎˎKun televisio on asennettu seinään, tarkista, että hihnapyörät ovat kunnolla kiinni jalustassa. 2-a − 10 (FI) −

2-b Asennuksen tarkistaminen Tarkista seuraavat kohdat. ˎˎHihnapyörät on ripustettu kunnolla jalustaan. ˎˎJohto ja kaapeli eivät ole kiertyneenä tai puristuksissa. ˎˎHihna on tiukalla eikä siinä ole löysää. VAROITUS ˎˎVirtajohdon jne. virheellinen sijoitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun oikosulun vuoksi. Muista tarkistaa valmis asennus turvallisuuden vuoksi. Muuta tietoa Televisio irrotetaan asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. VAROITUS ˎˎVarmista, että vähintään kaksi henkilöä pitää kiinni televisiosta sen kantamisen aikana. 3 Television alaosan liikkumisen estäminen. ˎˎPoista löysät hihnasta ja kiinnitä se tukevasti seinään. 2-a 2-b VAROITUS ˎˎVarmista, että vähintään kaksi henkilöä pitää kiinni televisiosta sen irrotuksen aikana. ˎˎKäytä halkaisijaltaan 5 mm:n ruuvia tai vastaavaa (lisävaruste). Huomautus ˎˎVarmista yrittämällä vetää television alaosaa hieman itseäsi kohti, ettei se liiku eteenpäin. Jos liikettä havaitaan, sitä ei ole kiinnitetty oikein ja hihna on kiinnitettävä tukevasti uudelleen. FI − 11 (FI) −