Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Om sikkerheten Takk for

Om sikkerheten Takk for at du kjøpte dette produktet. Til kunder Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke. Til Sony-forhandlere Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å gjøre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon. Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Sørg for at du leser nøye gjennom denne håndboken og bruker produktet på riktig måte. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse. Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell. FORSIKTIG Spesifiserte produkter Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med de oppgitte TV-produktene. For TV-er, se referanseveiledningene til TV-ene for å bekrefte at veggmonteringsbraketten kan brukes. Til kunder ADVARSEL Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan alvorlig personskade eller dødsfall oppstå gjennom brann, elektrisk støt eller produktet kan falle ned. Overlat installasjonen til lisensierte entreprenører og hold små barn unna under installasjonen. Hvis veggmonteringsbraketten eller TV-en ikke installeres riktig, kan følgende uhell oppstå. Sørg for at lisensierte entreprenører utfører installasjonen. TV-en kan falle ned og forårsake en alvorlig personskade som et blåmerke eller et brudd. Hvis veggen som veggmonteringsbraketten installeres på er ustabil, ujevn eller ikke vinkelrett til gulvet, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Veggen skal kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens vekt. (Se TV-ens referanseveiledning for vekten til TV-en.) Hvis veggmonteringsbraketten ikke installeres solid nok på veggen, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Overlat flytting eller demontering av TV-en til lisensierte entreprenører. Hvis en annen person enn lisensierte entreprenører transporterer eller demonterer TV-en, kan den falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at minst to eller flere personer bærer eller demonterer TV-en. Ikke fjern skruer e.l. etter montering av TV-en. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke gjør endringer på delene til veggmonteringsbraketten. Hvis du gjør dette, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke monter noe annet utstyr enn det spesifiserte produktet. Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med det spesifiserte produktet. Hvis du monterer annet utstyr enn det som er spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke påfør noen annen vekt enn den fra TV-en på veggmonteringsbraketten. Ikke rist TV-en til venstre/ høyre eller opp/ned. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke len deg på eller heng fra TV-en. Ikke len deg på eller heng fra TV-en da den kan falle ned på deg og forårsake personskade. FORSIKTIG Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan personskade eller skade på eiendom oppstå. Ikke håndter produktet med ekstrem kraft under rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk ekstrem kraft på oversiden på TV-en. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Forholdsregler Hvis du bruker TV-en montert på veggmonteringsbraketten over lang tid, kan veggen bak eller over TV-en bli misfarget eller tapeten kan løsne, avhengig av veggens materiale. Hvis veggmonteringsbraketten er fjernet etter at den er montert på veggen, står skruehullene igjen. Ikke bruk veggmonteringsbraketten på et sted hvor den er utsatt for mekaniske vibrasjoner. Installere veggmonteringsbraketten Til Sony-forhandlere ADVARSEL Følgende instrukser er bare for Sony-forhandlere. Les sikkerhetsforholdsreglene beskrevet under og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjon, vedlikehold og kontroll av dette produktet. NO − 3 (NO) −

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten. Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater som en søyle hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten. Hvis en person eller en gjenstand treffer det utstikkende hjørnet eller siden på TV-en, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Ikke installer TV-en over eller under et klimaanlegg. Hvis TV-en utsettes for vannlekkasjer eller luftstrøm fra et klimaanlegg over lang tid, kan dette forårsake brann, elektrisk støt eller en feilfunksjon på TV-en. Sørg for at du monterer veggmonteringsbraketten sikkert på veggen etter anvisningene i denne bruksanvisningen. Hvis noen av skruene er løse eller faller ut, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at du bruker riktige skruer etter materialet i veggen og installer enheten sikkert med fire eller flere skruer av størrelsen 8 mm diameter (eller tilsvarende). Sørg for at du monterer braketten riktig etter anvisninger forklart i denne bruksanvisningen. Dersom noen av skruene er løse eller faller ut, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Sørg for at du strammer skruene godt til i riktig posisjon. Hvis du ikke vil gjøre dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Vær forsiktig så TV-en ikke utsettes for støt under installasjon. Hvis TV-en utsettes for støt, kan den falle ned eller ødelegges. Dette kan forårsake personskade. Sørg for at du installerer TV-en på en vegg som er både vinkelrett og flat. Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade. Etter riktig installasjon av TV-en, må du feste kablene på riktig måte. Hvis personer eller gjenstander blir viklet inn i kablene, kan dette føre til personskade eller skade på TV-en. Ikke la strømledningen eller forbindelsesledningen komme i klem. Hvis strømledningen eller forbindelsesledningen blir klemt mellom enheten og veggen, eller blir bøyd eller vridd med makt, kan de interne lederne bli eksponert og forårsake en kortslutning eller et elektrisk brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Sørg for at du bruker de inkluderte skruene og tilkoblingsdelene på riktig måte etter anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen. Dersom du bruker erstattede deler, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en. Skruene som er nødvendige for å sikre veggmonteringsbraketten til veggen følger ikke med. Bruk skruer som passer for veggmaterialet og strukturen når du monterer veggmonteringsbraketten. − 4 (NO) −