Views
4 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Televizyon ile tavan ve

Televizyon ile tavan ve duvar çıkıntıları arasında aşağıda gösterildiği gibi uygun mesafe bırakın. Birim: mm 300 2 Duvara montaj tipi seçin. Televizyonun arkasına olan mesafe aşağıda gösterildiği gibi seçilebilir. 2-a Standart montaj elemanı 2-b İnce montaj elemanı Adım 1’deki tabloya bakın. UYARI ˎˎ2-b seçildiğinde, Arka terminale erişim sınırlıdır. 2-a 2-b 100 100 100 ˎˎUygun havalandırmayı sağlamak ve toz veya kirin birikmesini önlemek için: ˋˋTV setini düz yatırmayın, ters, geriye doğru veya yan monte etmeyin. ˋˋTV setini raf, kilim, yatak üzerinde veya kabin içine yerleştirmeyin. ˋˋTV setini perde gibi bir bezle veya gazete kağıdı vb. ile kapatmayın. ˋˋTV setini aşağıda gösterilen şekilde monte etmeyin. Hava sirkülasyonu engelleniyor. 3 2-a seçildiğinde, vidayı (PSW 4x10) kullanarak taban adaptörünü taban (20) ’ya takın. Duvar Not ˎˎKabloları duvarda yönlendirmek istiyorsanız, montaja başlamadan önce kabloları yerleştirmek için duvarda bir delik açın. Kabloların sıkışmasını önlemek için, Tabanın (20) , Taban Adaptörü ve Ara Parçasının (20) , Ara Parçasının (60) çevre uzunluğu dışında bir yerde duvarda delik açın. TR − 7 (TR) −

Taban Adaptörü montaj konumu hakkındaki aşağıdaki tabloya bakın. 2-b seçildiğinde bu adımı atlayın. Model adı KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Kanca konumu a Tabanı duvara monte etme ˎˎ8 mm çapında veya eşdeğer dört veya daha fazla vida kullanın (birlikte verilmez). Dört vidayı taban (20) ile Taban Adaptörünün deliklerine takın (yalnızca 2-a). ˎˎTabanı (20) duvara yatay olarak monte edin. 2-a 2-b 4 Tabanı (20) kurmak için vidaların konumuna karar verin. Sayfa 12’teki teknik özelliklere bakın. 2-a seçildiğinde Taban Adaptörünün delik pozisyonlarını kullanın. UYARI ˎˎTelevizyonun monte edildiği duvar, televizyonun en az dört katı ağırlığı destekleyebilmelidir (Televizyonun ağırlığı için Başvuru Kılavuzuna bakın.). ˎˎTelevizyonun monte edileceği duvarın sağlamlığını belirleyin. Gerekirse duvarı yeterli derecede güçlendirin. − 8 (TR) −