Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Műszaki adatok f h1 h2

Műszaki adatok f h1 h2 g d b a c e Méretek: (kb.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (2-b esetén) h2 : 60 (2-a esetén) Súly (csak az alap): (kb.) [kg] 0,8 A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. − 12 (HU) −

Instalační informace k používání nástěnného držáku Sony (SU-WL450) Podporované modely: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * U jednotlivých názvů modelů označuje „“ čísla a/nebo znaky popisující jednotlivé konkrétní modely. Pro zákazníky Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami. Pro prodejce a dodavatele Sony Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost. Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese váhu televizoru. Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací. Pro bezpečnost a řádnou instalaci se řiďte návodem k obsluze nástěnného držáku, počátečními instrukcemi televizoru a pokyny v tomto návodu. − 2 (CZ) −