Views
2 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Mezi televizorem a

Mezi televizorem a stropem a vyčnívajícími částmi stěny ponechejte dostatečný prostor, jak je znázorněno níže. Jednotka: mm 300 100 100 2 Zvolte styl montáže na zeď. Vzdálenost zadní části televizoru od stěny můžete zvolit z následujících možností. 2-a Standardní montáž 2-b Úzká montáž Viz tabulku kroku 1. VAROVÁNÍ ˎˎKdyž zvolíte možnost 2-b, bude přístup k zadním konektorům omezený. 2-a 2-b 100 ˎˎAbyste zajistili řádnou ventilaci a zabránili hromadění nečistot nebo prachu: ˋˋNepokládejte televizor naplocho, neinstalujte ho vzhůru nohama, obrazovkou ke stěně ani na bok. ˋˋNeumisťujte televizor na polici, koberec, postel ani do skříně. ˋˋNezakrývejte televizor látkou, například záclonami, ani takovými předměty, jako jsou noviny apod. ˋˋNeinstalujte televizor, jak je znázorněno níže. Cirkulace vzduchu je blokována. 3 Když je zvolena možnost 2-a, připevněte adaptér základny pomocí šroubu (PSW 4x10) k základně (20) . CZ Stěna Poznámka ˎˎPokud máte v plánu kabely vést ve stěně, před začátkem montáže vyvrtejte ve zdi otvor pro kabely. Aby nedošlo ke skřípnutí kabelů, připravte otvor ve zdi mimo obvod základny (20) , adaptér základny a rozpěrky (20) , rozpěrky (60) . − 7 (CZ) −

Viz tabulku níže, ve které najdete informace o místech připevnění adaptéru základny. Pokud zvolíte možnost 2-b, tento krok přeskočte. Název modelu KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Umístění háku a Montáž základny na zeď ˎˎPřipravte si nejméně čtyři šrouby o průměru 8 mm nebo ekvivalentní (nejsou součástí balení). Umístěte čtyři šrouby do otvorů adaptéru základny a do základny (20) (pouze 2-a). ˎˎNamontujte základnu (20) na zeď vodorovně. 2-a 2-b 4 Určete umístění šroubů pro montáž základny (20) . Informace najdete v technických údajích na straně 12. Když zvolíte možnost 2-a, použijte prosím umístění otvorů adaptéru základny . VAROVÁNÍ ˎˎStěna, na které bude televizor namontován, by měl unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru.). ˎˎUrčete sílu stěny, na kterou bude televizor upevněn. V případě potřeby stěnu dostatečně zpevněte. − 8 (CZ) −