Views
5 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Příprava na montáž

Příprava na montáž televizoru 1 Odmontujte stolní stojan od televizoru. 2 K zadní části televizoru připevněte nástavec na montáž na zeď (dodané s televizorem). Nástavec na montáž na zeď Měkká látka Měkká látka Nástrčky stojanu Stojan Poznámka ˎˎPoložte televizor na místo, na které před tím položíte měkkou látku tak, aby nemohlo dojít k poškození povrchu obrazovky. ˎˎPři instalaci nástěnného držáku nepoužívejte šrouby vyšroubované ze stolního stojanu. ˎˎOdmontovaný stolní stojan a jeho šrouby uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Budete je potřebovat, pokud byste v budoucnosti chtěli umístit televizor na stůl. Stolní stojan nelze zakoupit samostatně. VAROVÁNÍ ˎˎPřed zapnutím televizoru se ujistěte, že se televizor nachází ve svislé poloze. Televizor nezapínejte s LCD obrazovkou směřující dolů, abyste zabránili vzniku nerovnoměrného obrazu. ˎˎPokud byste povrch televizoru vystavili tlaku nebo nárazu, mohlo by dojít k prasknutí nebo poškození televizoru. ˎˎPoložte televizor obrazovkou dolů na stabilní a rovný povrch tak, aby stolní stojan přečníval přes hranu tohoto povrchu. Pokud by byla obrazovka televizoru na stejné úrovni jako stolní stojan, došlo by ke vzniku nestabilních pracovních podmínek a k možnému poškození televizoru. ˎˎPři odpojování stolního stojanu od televizoru držte stolní stojan pevně oběma rukama. Poznámka ˎˎKdyž k televizoru připevňujete montážní součástky nástěnného držáku, nezapomeňte je utáhnout. Při montáži příslušenství pro montáž na zeď používejte výhradně šroubovák s plochou hlavou. Použití jiného nástroje by mohlo mít na následek nadměrné utažení příslušenství pro montáž na zeď a poškození TV. ˎˎKdyž používáte elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Připojte části příslušenství nástěnného držáku. Zkontrolujte části příslušenství v odstavci „Dodáno s modelem SU-WL450“ v části „Kontrola součástí“ na straně 5. Poznámka ˎˎNepoužité části uložte na bezpečné místo pro budoucí použití. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Běžná montáž (2-a) Šroub (+PSW 6 x 20) Kladka Šroub (+PSW 6 x 50) Rozpěrka (60 mm) CZ Měkká látka Pás − 9 (CZ) −

Montáž u stěny (2-b) Poznámka ˎˎKdyž použijete tento způsob montáže, nebudete moci použít některé konektory v zadní části televizoru. Montáž televizoru na zeď 1 Zapojte příslušné kabely k televizoru. Před montáží televizoru na zeď nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou kabely připojeny. Po montáži televizoru nebude možné kabely zapojit. Informace najdete v Referenční příručce dodané s televizorem. Šroub (+PSW 6 x 20) Kladka Měkká látka Šroub (+PSW 6 x 20) Rozpěrka (20 mm) Pás Poznámka ˎˎVedení kabelů ve zdi svěřte licencovanému dodavateli. ˎˎPřed montáží propojovací kabely svažte, abyste o ně nezakopli. 2 Upevněte televizor k základně. ˎˎInformace o poloze kladek pro zavěšení na základnu naleznete v tabulce u kroku 3 v části „Určení místa montáže“ na straně 8. ˎˎTelevizor pevně uchopte oběma rukama a opatrně zavěste kladky připojené k zadní straně televizoru k základně. Nezapomeňte ověřit tvar otvorů. ˎˎPo montáži televizoru na zeď zkontrolujte, zda jsou kladky pevně zaklapnuty v základně. 2-a − 10 (CZ) −