Views
4 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

2-b Potvrzení

2-b Potvrzení dokončení montáže Zkontrolujte následující body. ˎˎKladky jsou pevně zavěšeny na základně. ˎˎŠňůry ani kabely nejsou zkrouceny ani skřípnuty. ˎˎPáska je pevná, nikoli uvolněná. VAROVÁNÍ ˎˎNesprávné umístění napájecí šňůry atd. může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu. Z bezpečnostních důvodu je třeba dokončení montáže potvrdit. Další informace Při demontáži televizoru proveďte uvedený postup v obráceném sledu. VAROVÁNÍ ˎˎTelevizor musí přenášet vždy nejméně dvě osoby. 3 Zajistěte, aby se dolní část televizoru neposunovala. ˎˎUchopte kus pásky a pevně ji upevněte ke zdi. 2-a 2-b CZ VAROVÁNÍ ˎˎTelevizor musí demontovat vždy nejméně dvě osoby. ˎˎPoužijte šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (není součástí balení). Poznámka ˎˎZkuste opatrně zatáhnout za spodní stranu televizoru směrem k sobě a ujistěte se, že se nepohne kupředu. Pokud zjistíte jakýkoli posun, není televizor řádně namontován a bude třeba pásku znovu pevně upevnit. − 11 (CZ) −

Technické údaje f h1 h2 g d b a c e Rozměry: (přibl.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (případ 2-b) h2 : 60 (případ 2-a) Hmotnost (pouze základna): (přibl.) [kg] 0,8 Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit. − 12 (CZ) −