Views
6 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Určenie miesta

Určenie miesta montáže 1 Určte miesto montáže. Stena musí byť dostatočne priestranná a mať nosnosť minimálne štvornásobku hmotnosti televízneho prijímača. Pozrite si nasledujúcu tabuľku, kde nájdete informácie o montáži TV prijímača na stenu. Informácie o hmotnosti TV prijímača nájdete v referenčnej príručke TV prijímača. Štandardná montáž Montáž s krátkou vzdialenosťou 80 Stredový bod obrazovky Jednotka: mm Názov modelu KDL- Rozmery displeja Stredový rozmer obrazovky Dĺžka pre montáž Štandardná montáž Montáž s krátkou vzdialenosťou 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C 1 230 715 99 464 123 81 1 116 654 127 464 122 80 962 565 173 464 122 80 Poznámka ˎˎHodnoty v tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. ˎˎKeď je televízny prijímač nainštalovaný na stene, horný okraj televízneho prijímača je mierne naklonený dopredu. − 6 (SK) −

Medzi TV prijímačom, stropom a vystupujúcimi časťami steny ponechjte dostatočný priestor, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Jednotka: mm 300 100 100 2 Vyberte typ montáže na stenu. Vzdialenosť zadnej časti TV prijímača od steny možno vybrať podľa nasledujúcich informácií. 2-a Štandardná montáž 2-b Montáž s krátkou vzdialenosťou Pozrite si tabuľku v kroku 1. VÝSTRAHA ˎˎAk vyberiete spôsob 2-b, prístup k zadným koncovkám bude obmedzený. 2-a 2-b 100 ˎˎNa zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: ˋˋTelevízny prijímač neklaďte naplocho, neinštalujte ho obrátene, smerom dozadu ani nabok. ˋˋTelevízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. ˋˋTelevízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi, ako noviny a pod. ˋˋTelevízny prijímač neinštalujte podľa nasledujúcej ilustrácie. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. Stena 3 V prípade spôsobu 2-a pripevnite adaptér podstavca pomocou skrutky (PSW 4 x 10) k podstavcu (20) . SK Poznámka ˎˎAk máte v úmysle viesť káble v stene, pred začatím montáže vytvorte otvor do steny a zasuňte doň káble. Vytvorte otvor v stene v priestore mimo obvodu podstavca (20) , adaptér podstavca a dištančnej vložky (20) , dištančnej vložky (60) , aby nedošlo k priškripnutiu káblov. − 7 (SK) −