Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Montáž s krátkou

Montáž s krátkou vzdialenosťou (2-b) Poznámka ˎˎAk použijete tento typ montáže, nebude možné používať niektoré terminálny v zadnej časti televízneho prijímača. Montáž TV prijímača na stenu 1 Pripojte k TV prijímaču potrebné káble. Káble pripojte pred montážou TV prijímača na stenu. Po montáži TV prijímača k nemu nebude možné káble pripojiť. Pozrite si referenčnú príručku dodanú s TV prijímačom. Skrutka (+PSW 6 x 20) Mäkká tkanina Kladka Skrutka (+PSW 6 x 20) Dištančná vložka (20 mm) Remeň Poznámka ˎˎVytvorenie vedenia káblov v stene zverte licencovanému dodávateľovi. ˎˎPred montážou na stenu prepojovacie káble zviažte, aby ste po nich nestúpali. 2 Pripevnite TV prijímač k podstavcu. ˎˎInformácie o polohe kladiek na závese na podstavci nájdete v tabuľke v kroku 3 v časti „Určenie miesta montáže“ na strane 8. ˎˎDržte TV prijímač pevne oboma rukami a opatrne zaveste kladky pripevnené na zadnej strane TV prijímača na podstavec, pričom dbajte na tvar otvorov. ˎˎPo inštalácii TV prijímača na stenu overte, či sú kladky pevne pripevnené k podstavcu. 2-a − 10 (SK) −

2-b Kontrola dokončenej montáže Skontrolujte nasledujúce: ˎˎKladky pevne visia na podstavci. ˎˎKáble nie sú skrútené a priškripnuté. ˎˎRemeň je pevne napnutý. VÝSTRAHA ˎˎNesprávne umiestnenie napájacieho kábla môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom spôsobené skratom. Z dôvodu bezpečnosti nezabudnite skontrolovať kompletnosť montáže. Ďalšie informácie Pri demontáži TV prijímača zopakujte postup montáže v opačnom poradí. VÝSTRAHA ˎˎPočas prenášania musia TV prijímač držať aspoň dve osoby. 3 Zabráňte zdvihnutiu spodnej časti TV prijímača. ˎˎNapnite remeň a pevne ho pripevnite k stene. 2-a 2-b SK VÝSTRAHA ˎˎPočas demontáže musia TV prijímač držať aspoň dve osoby. ˎˎPoužite skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentnú skrutku (nedodáva sa). Poznámka ˎˎPokúste sa mierne pritiahnuť spodnú časť TV prijímača k sebe, aby ste sa uistili, že sa nepohne dopredu. Ak sa pohne, nie je upevnený správne a remeň je potrebné znova pevne zaistiť. − 11 (SK) −