Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Информация

Информация за монтаж при използване на конзола за закрепване към стена на Sony (SU-WL450) Поддържани модели: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * В действителните имена на моделите “” означава номера и/или характеристики, специфични за всеки модел. До потребителите От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от доставчици или подизпълнители на Sony. Не се опитвайте да го монтирате сами. До доставчиците и подизпълнителите на Sony Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и огледа на този продукт. За монтажа на този продукт се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора. На всяка цена поверете на доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители закрепването на този продукт към стената и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж. С оглед на безопасността и правилно изпълнение на монтажа, спазвайте ръководството за употреба на конзолата за закрепване към стена, краткото ръководство на телевизора и указанията в това ръководство. − 2 (BG) −

Относно безопасността Благодарим ви за покупката на този продукт. Към клиентите За монтирането на продукта се изисква опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж, или от монтаж на продукт, различен от указания.Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати. Към търговците на Sony За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа. Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат за да се избегнат злополуки. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта правилно. Запазете ръководството за бъдещи справки. Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти. ВНИМАНИЕ Уточняване на продуктите Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указаните телевизори. Вижте справочните ръководства за телевизорите, за да проверите дали може да се използва тази конзола за закрепване към стена. Към клиентите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт от пожар, електрически удар или падане на продукта. Възложете монтажа на лицензирани изпълнители и дръжте децата настрани по време на монтажа. Ако конзолата за монтаж на стена не е монтирана правилно, може да възникнат следните инциденти. Уверете се, че монтажът се извършва от лицензирани изпълнители. Телевизорът може да падне и да предизвика сериозно нараняване, като контузия или счупване. Ако стената, на която е монтирана конзолата за монтаж на стена, е нестабилна, неравна или не е перпендикулярна на пода, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Стената трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. (Вижте справочното ръководство на телевизора относно теглото му.) Ако монтажът на конзолата за монтаж на стена не е достатъчно здрав, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Уверете се, че сте възложили преместването или демонтажа на телевизора на лицензирани изпълнители. Ако други лица, освен лицензирани изпълнители транспортират или демонтират телевизора, той може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Осигурете две или повече лица за носене или демонтаж на телевизора. Не сваляйте винтове и други след монтажа на телевизора. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Не монтирайте друго оборудване, освен указания продукт. Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указания продукт. Ако монтирате оборудване, различно от указаното, то може да падне или да се счупи и да причини нараняване или повреда на имущество. Не подлагайте конзолата за монтаж на стена на никакъв друг товар, освен на този на телевизора. Не клатете телевизора наляво/надясно, нагоре/надолу. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Не се облягайте и не се висете на телевизора. Не се облягайте и не увисвайте от телевизора, защото може да падне и да причини сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Ако следните предпазни мерки не се спазват, може да възникне нараняване или повреда на имуществото. Не третирайте продукта с прекалена сила по време на почистване или поддръжка. Не прилагайте прекалена сила върху горната част на телевизора. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Предпазни мерки Ако дълго време използвате телевизор, монтиран на конзола за монтаж на стена, стената зад или над него може да се обезцвети или тапетът да се разлепи, в зависимост от материала на стената. Ако конзолата за монтаж на стена бъде свалена от стената след монтажа, ще останат отвори от винтовете. Не използвайте конзолата за монтаж на стена на място, където може да бъде подложена на механични вибрации. BG Не променяйте частите на конзолата за монтаж на стена. Ако го направите, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. − 3 (BG) −