Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Определяне

Определяне на мястото на монтаж 1 Изберете мястото на монтаж. Уверете се, че на стената има достатъчно място за телевизора и че тя е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. Вижте следната таблица относно монтажа на телевизора на стената. Вижте справочното ръководство на телевизора относно теглото му. Стандартен монтаж Тесен монтаж 80 Централна точка на екрана Мерни единици: mm Име на модел KDL- Размери на екрана Размер на центъра на екрана Дължина на монтаж Стандартен монтаж Тесен монтаж 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C 1 230 715 99 464 123 81 1 116 654 127 464 122 80 962 565 173 464 122 80 Забележка ˎˎЧислата в таблицата може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа. ˎˎКогато вашият телевизор е монтиран на стената, горната му част леко се накланя напред. − 6 (BG) −

Оставете подходящо разстояние между телевизора, тавана и издадените части на стената, както е показано по-долу. Мерни единици: mm 300 100 100 2 Изберете вид монтаж на стена. Разстоянието от задната част на телевизора до стената може да се избере, както е показано по-долу. 2-a Стандартен монтаж 2-b Тесен монтаж Вижте таблицата от стъпка 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎКогато е избрано 2-b, достъпът до задните клеми е ограничен. 2-a 2-b 100 ˎˎЗа да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: ˋˋНе слагайте телевизора да лежи на плоската си страна, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. ˋˋНе слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. ˋˋНе покривайте телевизора с тъкан, като например пердета, или с предмети като вестници и др. ˋˋНе монтирайте телевизора, както е показано по-долу. Движението на въздуха е блокирано. 3 Монтирайте адаптера на основата като използвате винт (PSW 4x10) към основата (20) , ако сте избрали 2-a. BG Стена Забележка ˎˎАко възнамерявате да прекарате кабелите в стената, направете отвор в стената, за да вмъкнете кабелите преди началото на монтажа. За да предотвратите защипване на кабелите, направете отвор в стената извън периметъра на основата (20) , адаптер на основата и дистанционната втулка (20) , дистанционната втулка (60) . − 7 (BG) −