Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Вижте

Вижте таблицата по-долу за местоположението на адаптерния фитинг за основата. Ако сте избрали 2-b, пропуснете тази стъпка. Име на модел KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Местоположение на куката a Монтаж на основата на стената ˎˎИзползвайте четири или повече винта с диаметър 8 mm или еквивалентни (не са доставени). Закрепете четирите винта в отворите на адаптера на основата с основата (20) (само 2-a). ˎˎМонтирайте основата (20) хоризонтално на стената. 2-a 2-b 4 Определете местата на винтовете за монтаж на основата (20) . Вижте спецификациите на страница 12. Когато изберете 2-a, използвайте следните позиции на отворите за адаптера на основата . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎСтената, на която ще бъде монтиран телевизорът, трябва да може да поддържа най-малко четири пъти теглото му (Вижте справочното ръководство на телевизора относно теглото му.). ˎˎОпределете здравината на стената, на която ще бъде монтиран телевизорът. Ако е необходимо, усилете стената достатъчно. − 8 (BG) −

Подготовка за монтаж на телевизора 1 Откачете поставката за маса от телевизора. 2 Прикрепете приставката за монтаж на стена (доставена с телевизора) към задната част на телевизора. Приставка за монтаж на стена Мека кърпа Скоби на стойката Мека кърпа Стойка Забележка ˎˎУверете се, че сте поставили телевизора върху мека кърпа, за да предотвратите повреда на повърхността на дисплея. ˎˎКогато монтирате конзолата за закрепване към стена, не използвайте винтовете, свалени от поставката за маса. ˎˎЗапазете свалената поставка за маса и нейните винтове на сигурно място, настрани от деца. Те ще ви потрябват, ако искате да използвате телевизора върху маса в бъдеще. Поставката за маса не може да се поръча отделно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎПреди да включите телевизора, уверете се, че той е във вертикална позиция. Телевизорът не трябва да бъде включен в захранването с LCD панела, обърнат надолу, за да се избегне неравномерност на картината. ˎˎАко повърхността на телевизора бъде изложена на натиск или удар, той може да се счупи или повреди. ˎˎПоложете телевизора с лицето надолу на стабилна и равна повърхност, като поставката за маса виси извън ръба на повърхността. Ако лицето на телевизора и основата на поставката за маса са на едно ниво, това ще доведе до нестабилни условия за работа и може да повреди телевизора. ˎˎКогато откачате поставката за маса от телевизора, дръжте здраво поставката за маса с две ръце. Забележка ˎˎУверете се, че сте затегнали приставката за стена, когато я закачвате към телевизора. Използвайте само отвертка с плоска глава за приставката за монтаж на стена. Използването на друг инструмент може да доведе до прекалено натягане на приставката за монтаж на стена и повреда на телевизора. ˎˎКогато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Прикрепете окачващите части за конзолата за закрепване към стена. Проверете частите за окачване, като сравните с “Доставено с SU-WL450” в “Проверка на частите” на страница 5. Забележка ˎˎЗадължително съхранявайте неизползваните части на сигурно място за бъдеща употреба. Запазете това ръководство за бъдеща справка. BG − 9 (BG) −