Views
3 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Стандартен

Стандартен монтаж (2-a) Винт (+PSW 6 x 20) Макара Мека кърпа Тесен монтаж (2-b) Винт (+PSW 6 x 50) Дистанционна втулка (60 mm) Колан Забележка ˎˎПри този стил на монтаж не можете да използвате някои от клемите отзад на телевизора. Винт (+PSW 6 x 20) Макара Винт (+PSW 6 x 20) Дистанционна втулка (20 mm) Монтаж на телевизора на стената 1 Свържете необходимите кабели към телевизора. Уверете се, че сте свързали кабелите преди да монтирате телевизора на стената. Няма да можете да ги свържете, след като телевизорът е монтиран. Вижте справочното ръководство, доставено с вашия телевизор. Забележка ˎˎВъзложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител. ˎˎСъберете свързващите кабели, за да не ги настъпите преди монтажа на стената. 2 Монтирайте телевизора към основата. ˎˎОтносно местата на макарите за окачване на основата, вижте таблицата от стъпка 3 в “Определяне на мястото на монтаж” на стр. 8. ˎˎДръжте здраво телевизора с две ръце и внимателно окачете макарите , закачени към задната част на телевизора към основата като проверите размера на отворите. ˎˎСлед монтаж на телевизора проверете дали макарите са здраво закачени към основата. 2-a Мека кърпа Колан − 10 (BG) −

2-b Проверка на приключването на монтажа Проверете следните точки. ˎˎМакарите са закачени здраво за основата. ˎˎКабелите не са усукани или притиснати. ˎˎКолан е затегната и няма хлабина. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎНеправилното поставяне на захранващия кабел и други може да причини пожар или електрически удар поради късо съединение. С оглед на безопасността проверете дали монтажът е завършен. Друга информация Когато сваляте телевизора, изпълнете процедурата на монтажа в обратен ред. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎОсигурете две или повече лица, които да държат телевизора. 3 Предотвратяване преместването на долната част на телевизора. ˎˎИздърпайте разхлабената част на колан и я закачете плътно към стената. 2-a 2-b BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎОсигурете две или повече лица, които да държат телевизора при свалянето му. ˎˎИзползвайте винт с диаметър 5 mm или еквивалентен (не е включен в комплекта). Забележка ˎˎОпитайте леко да издърпате към себе си долната част на телевизора, за да се уверите, че не се премества напред. Ако се движи, той не е закрепен правилно и колан трябва отново да се закрепи здраво. − 11 (BG) −