Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Paigalduskoha valimine 1 Tehke kindlaks paigalduskoht. Veenduge, et seinal oleks teleri jaoks piisavalt ruumi ja see suudab kanda vähemalt neljakordset teleri raskust. Vaadake teleri seinale paigaldamisel järgmist tabelit. Vaadake teleri raskust teleri viitejuhist. Standardpaigaldus Õhuke paigaldus 80 Ekraani keskpunkt Ühik: mm Mudeli nimi KDL- Ekraani mõõtmed Ekraani keskpunkti mõõde Paigalduse pikkus Standardpaigaldus Õhuke paigaldus 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C 1230 715 99 464 123 81 1116 654 127 464 122 80 962 565 173 464 122 80 Märkus. ˎˎSõltuvalt paigaldusest võivad tabelis olevad arvud vähesel määral erineda. ˎˎKui teler on seinale paigaldatud, kaldub teleri ülemine osa vähesel määral ettepoole. − 6 (EE) −

Jätke teleri ja lae ning seina eenduvate osade vahele piisavalt vaba ruum, nagu allpool näidatud. Ühik: mm 300 2 Valige seinale paigaldamise viis. Kauguse teleri tagaküljest seinani saab valida järgmiselt. 2-a Standardkinnitus 2-b Õhuke kinnitus Vaadake sammus 1 olevat tabelit. HOIATUS ˎˎ2-b valimisel on juurdepääs tagumisele liitmikule piiratud. 2-a 2-b 100 100 100 ˎˎKorraliku ventilatsiooni tagamiseks ja tolmu ning mustuse kogunemise vältimiseks tehke järgmist: ˋˋärge asetage telerit lamedalt, tagurpidi, selg väljapoole ega külili; ˋˋärge asetage telerit riiulisse, vaibale, voodisse ega kappi; ˋˋärge katke telerit riidega, nagu kardinad, ega ajalehtede vms; ˋˋärge paigaldage telerit nii, nagu näidatud allpool. Õhuringlus on blokeeritud. 3 2-a valimisel paigaldage aluse adapter kruviga (PSW 4 x 10) alusele (20) . Sein EE Märkus. ˎˎKui teil on plaanis vedada juhtmed seina seest, tehke enne teleri paigaldamist seina sisse kaablite jaoks auk. Kaablite kokkusurumise vältimiseks tehke seina sisse auk aluse (20) , aluse adapter ja vaherõnga (20) , vaherõnga (60) perimeetrist kaugemale. − 7 (EE) −