Views
5 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Aluse adapteri

Aluse adapteri kinnituskoha jaoks vaadake allolevat tabelit. 2-b valimisel jätke see samm vahele. Mudeli nimi KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Konksu asukoht a Aluse paigaldamine seinale ˎˎKasutage vähemalt nelja 8 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (ei kuulu komplekti). Pange neli kruvi aluse adapteri aukudesse koos alusega (20) (Ainult 2-a). ˎˎPaigaldage alus (20) seinale horisontaalselt. 2-a 4 Määrake kindlaks aluse (20) paigaldamiseks mõeldud kruvide kinnituskohad. Vt tehnilisi andmeid lk 12. 2-a valimisel kasutage aluse adapteri augukohti. HOIATUS ˎˎSein, kuhu teler paigaldatakse, peab taluma vähemalt neljakordset teleri massi (Vaadake teleri viitejuhist selle raskust.). ˎˎTehke kindlaks seina tugevus, millele teler paigaldatakse. Vajaduse korral tugevdage seina piisaval määral. 2-b − 8 (EE) −

Ettevalmistus teleri paigaldamiseks 1 Eemaldage lauapealne alus telerilt. 2 Kinnitage seinale paigaldamise kinnitusdetailid (teleriga komplektis) teleri tagaosale. Seinale paigaldamise kinnitus Pehme riie Pehme riie Aluse kaelad Alus Märkus. ˎˎPaigutage teler kohta, millele on paigaldatud ekraanipinna kaitsmiseks pehme riie. ˎˎSeinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel ärge kasutage kruvisid, mis on eemaldatud lauapealselt aluselt. ˎˎHoidke eemaldatud lauapealset alust ja selle kruvisid kindlas, lastele kättesaamatus kohas. Teil läheb neid tarvis, kui soovite tulevikus telerit laual kasutada. Lauapealset alust ei saa eraldi osta. HOIATUS ˎˎVeenduge enne sisse lülitamist, kas teler on vertikaalasendis. Ebaühtlase pildi jaotumise vältimiseks ei ole lubatud telerit lülitada sisse siis, kui LCD-paneel on suunatud alla. ˎˎKui teleri pinnale avaldatakse survet või see saab lööke, võib teler puruneda või kahjustuda. ˎˎAsetage teler ekraan allpool stabiilsele ja tasasele pinnale nii, et lauapealne alus oleks üle pinna serva. Kui teleri ekraanipind ja lauapealse aluse alumine osa on samal tasapinnal, võib see tekitada ebastabiilse töötingimuse ja telerit kahjustada. ˎˎKui eemaldate telerilt lauapealset alust, hoidke lauapealset alust kindlalt mõlema käega. Märkus. ˎˎSeinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni. Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit. ˎˎKui kasutate elektroonilist kruvikeerajat, seadistage kinnitusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Kinnitage seinale paigaldamise kinnituse kinnitusdetailid. Kontrollige kinnitusdetaile vastavalt jaotise „Osade kontroll” lõigule „Komplektis SU-WL450-ga” lk 5. Märkus. ˎˎHoidke kasutamata detaile hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas. Hoidke see juhend hilisemaks lugemiseks alles. Standardpaigaldus (2-a) Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Kruvi (+PSW 6 x 50) Vaherõngas (60 mm) EE Pehme riie Rihm − 9 (EE) −