Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Starp televizoru un

Starp televizoru un griestiem vai sienas izvirzījumiem jānodrošina pietiekami daudz brīvas telpas, kā parādīts tālāk. Mērvienība: mm 300 100 100 2 Izvēlieties, kā piestiprināt ierīci pie sienas. Attālumu no televizora aizmugures līdz sienai izvēlieties atbilstīgi tālākajiem norādījumiem. 2-a Standarta stiprinājums 2-b Plānais stiprinājums Skatiet 1. darbības tabulu. BRĪDINĀJUMS! ˎˎJa atlasīta 2-b. iespēja, būs ierobežota piekļuve aizmugures ligzdām. 2-a 2-b 100 ˎˎLai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi: ˋˋNenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi, atmuguriski vai sāniski. ˋˋNenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī. ˋˋNepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes. ˋˋNeuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam. Gaisa cirkulācija tiek bloķēta. 3 Uzstādiet pamatnes adapteri , izmantojot skrūvi (PSW 4x10) , pamatnei (20) ; izmantojot šo metodi, ja izvēlēta 2-a. Siena LV Piezīme ˎˎJa vēlaties vadus vadīt caur sienu, izveidojiet sienā caurumu un ievietojiet vadus pirms uzstādīšanas. Lai nesaspiestu vadus, izveidojiet sienā caurumu nedaudz sāņus no pamatnes (20) , pamatnes adapteris un starplikas (20) , starplikas (60) perimetra. − 7 (LV) −

Pamatnes pārejas uzstādīšanas vietu skatiet turpmākajā tabulā. Ja izvēlēta 2-b. iespēja, izlaidiet šo darbību. Modeļa nosaukums KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Āķa atrašanās vieta a Pamatnes piestiprināšana pie sienas ˎˎIzmantojiet četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves vai līdzvērtīgas (nav iekļautas komplektā). ˎˎIeskrūvējiet četras skrūves pamatnes adaptera atverēs, ar pamatni (20) (tikai 2-a). ˎˎPamatni (20) uz sienas uzstādiet horizontāli. 2-a 4 Izvēlieties, kurās vietās skrūvēsit skrūves, lai piestiprinātu pamatni (20) . Skatiet specifikācijas 12. lapā. Ja atlasīta 2-a. iespēja, izmantojiet pamatnes adaptera atveres. BRĪDINĀJUMS! ˎˎSienai, pie kuras stiprināsit televizoru, jāspēj noturēt svaru, kas vismaz četras reizes pārsniedz televizora svaru (Sava televizora svaru skatiet televizora atsauces rokasgrāmatā.). ˎˎNosakiet tās sienas izturību, pie kuras stiprināsit televizoru. Ja vajadzīgs, pastipriniet sienu. 2-b − 8 (LV) −