Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

2-b Pārliecinieties,

2-b Pārliecinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta Pārliecinieties par tālāko. ˎˎTrīši cieši iegulst pamatnē. ˎˎVads un kabelis nav savērpts vai saspiests. ˎˎSaite ir stingri nostiepta. BRĪDINĀJUMS! ˎˎJa maiņstrāvas vads tiek novietots nepareizi, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Drošības labad noteikti pārliecinieties, vai uzstādīšana paveikta pareizi. Cita informācija Noņemot televizoru, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā. BRĪDINĀJUMS! ˎˎLai televizoru nestu ir vajadzīgi vismaz divi cilvēki. 3 Nesasveriet televizora apakšpusi. ˎˎSatveriet saites galu un cieši piestipriniet to pie sienas. 2-a 2-b BRĪDINĀJUMS! ˎˎLai televizoru noņemtu ir vajadzīgi vismaz divi cilvēki. LV ˎˎIzmantojiet 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgu (nav iekļauta komplektā). Piezīme ˎˎNedaudz pavelciet televizora apakšdaļu savā virzienā, lai pārliecinātos, ka tā nekustas. Ja jūtama kustība, televizors nav pareizi piestiprināts, un saite vēlreiz ir cieši jāpiestiprina pie sienas. − 11 (LV) −

Specifikācijas f h1 h2 g d b a c e Izmēri: (aptuveni) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (2-b variants) h2 : 60 (2-a variants) Svars (pamatne): (aptuveni) [kg] 0,8 Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. − 12 (LV) −