Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Norėdami sužinoti apie

Norėdami sužinoti apie pagrindo adapterio tvirtinimo vietą, žr. lentelę toliau. Jeigu pasirinkote 2-b būdą, šį veiksmą praleiskite. Modelio pavadinimas KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Kabliuko vieta a Pagrindo montavimas prie sienos ˎˎNaudokite keturis ar daugiau 8 mm skersmens arba atitinkamus sraigtus (nepridėti). ˎˎKeturis sraigtus prakiškite per pagrindo adapteryje esančias angas ir sujunkite su pagrindu (20) (tik 2-a). ˎˎSumontuokite pagrindą (20) horizontaliai ant sienos. 2-a 2-b 4 Nustatykite sraigtų vietas, kur montuosite pagrindą (20) . Žr. 12 psl. pateiktus techninius duomenis. Jei pasirinkote 2-a būdą, naudokitės skylių, esančių pagrindo adapteryje , vietomis. ĮSPĖJIMAS ˎˎSiena, ant kurios bus kabinamas TV, turėtų būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų bent keturis kartus didesnį svorį nei TV (norėdami sužinoti televizoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.). ˎˎNustatykite sienos, ant kurios bus kabinamas TV, tvirtumą. Jei reikia, pakankamai sutvirtinkite sieną. − 8 (LT) −

Pasiruošimas tvirtinti TV 1 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus. 2 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą priedą (tiekiamas kartu su televizoriumi) prie televizoriaus galo. Prie sienos tvirtinamas įtaisas Minkštas skudurėlis Stovo kakleliai Minkštas skudurėlis Stovas Pastaba ˎˎKad nesugadintumėte ekrano paviršiaus, padėkite televizorių į vietą, uždengtą minkštu audiniu. ˎˎTvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį, nenaudokite sraigtų, išsuktų iš ant stalo pastatomo stovo. ˎˎNuimtą ant stalo pastatomą stovą ir jo sraigtus padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams. Jų prireiks, jei ateityje norėsite naudoti televizorių ant stalo. Nebus galimybės atskirai įsigyti ant stalo pastatomą stovą. ĮSPĖJIMAS ˎˎPrieš įjungdami televizorių įsitikinkite, ar jis yra vertikalioje padėtyje. Siekiant išvengti netolygaus vaizdo, draudžiama įjungti televizorių, kai SKE skydelis nukreiptas žemyn. ˎˎJei televizoriaus paviršius bus spaudžiamas arba sutrenktas, jis gali sulūžti arba jį galima sugadinti. ˎˎPaguldykite televizorių priekine puse žemyn ant lygaus paviršiaus, ant stalo pastatomas stovas turi kabėti virš paviršiaus krašto. Televizoriaus priekinę pusę ir ant stalo pastatomą stovą padėjus ant to paties lygaus paviršiaus, gaunama nestabili darbinė padėtis, todėl galima sugadinti televizorių. ˎˎAtjungdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus, tvirtai abiem rankomis laikykite už ant stalo pastatomo stovo. Pastaba ˎˎTvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite. Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV. ˎˎKai naudojate elektrinį atsuktuvą, sukimo momentą nustatykite iki 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo dalis. Peržiūrėkite skyrių „Dalių patikrinimas“ – „Tiekiama kartu su SU-WL450“ 5 psl. ir patikrinkite tvirtinimo dalis. Pastaba ˎˎNepanaudotas dalis laikykite saugioje vietoje ateičiai. Kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje, išsaugokite šį vadovą. Standartinis tvirtinimas (2-a) Sraigtas (+PSW 6 x 20) Skriemulys Sraigtas (+PSW 6 x 50) Tarpiklis (60 mm) LT Minkštas skudurėlis Diržas − 9 (LT) −