Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Priprava na vgradnjo

Priprava na vgradnjo televizorja 1 Namizno stojalo odstranite s televizorja. 2 Priključek za stensko montažo (priloženi televizorju) namestite na hrbtno stranico televizorja. Priključek za stensko montažo Mehka krpa Mehka krpa Pokončna držala Stojalo Opomba ˎˎTelevizor podložite z mehko krpo, da preprečite poškodbe zaslona. ˎˎZa montažo stenskega nosilca ne uporabite vijakov, ki ste jih odstranili iz namiznega stojala. ˎˎOdstranjeno namizno stojalo in vijake shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok. Če boste televizor želeli nekoč spet postaviti na mizo, jih boste potrebovali. Namiznega stojala ni mogoče kupiti ločeno. OPOZORILO ˎˎTelevizor vklopite šele, ko stoji v navpičnem položaju. Ko televizor leži obrnjen z zaslonom navzdol, pri tem ne sme biti vklopljen, da preprečite neenakomernost slike. ˎˎČe televizor izpostavite povečanemu pritisku ali močnemu udarcu, lahko pride do poškodbe ali okvare televizorja. ˎˎTelevizor položite na stabilno in ravno površino s prednjo stranjo navzdol tako, da namizno stojalo visi čez rob te površine. Če televizor in namizno stojalo položite na isto ravno površino, televizor ne bo stabilen in zaradi tega lahko pride do poškodbe televizorja. ˎˎPri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja namizno stojalo trdno primite z obema rokama. Opomba ˎˎPri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor. Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju. ˎˎPri uporabi električnega izvijača navor nastavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Namestite dele za pritrditev Nosilca za stensko montažo. Preverite dele za pritrditev, glejte »Priloženo pri SU-WL450« v »Preverjanje delov« na 5. strani. Opomba ˎˎNeuporabljene dele shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo. Standardni nosilec (2-a) Vijak (+PSW 6 x 20) Škripec Vijak (+PSW 6 x 50) Distančnik (60 mm) SI Mehka krpa Jermen − 9 (SI) −

Tanki nosilec (2-b) Opomba ˎˎPri uporabi tega načina montaže uporaba določenih priključkov na hrbtni strani televizorja ni mogoča. Namestitev televizorja na steno 1 Na televizor priključite potrebne kable. Pred vgradnjo televizorja na steno obvezno priključite kable. Ko je televizor vgrajen, kablov ne boste mogli priključiti. Glejte televizorju priložen Referenčni vodič. Vijak (+PSW 6 x 20) Mehka krpa Škripec Vijak (+PSW 6 x 20) Distančnik (20 mm) Jermen Opomba ˎˎNapeljevanje kablov v steni prepustite izvajalcu z ustreznimi dovoljenji. ˎˎPovezovalne kable pred vgradnjo na steno združite v snope, da preprečite hojo po njih. 2 Televizor vgradite na podstavek. ˎˎZa mesto škripcev za obešanje na podstavek glejte tabelo z merami v 3. koraku v odseku »Izbiranje mesta vgradnje« na 8. strani. ˎˎTelevizor trdno držite z obema rokama in previdno obesite škripce , ki so pritrjeni na zadnjo stran televizorja, na podstavek, pri tem pa obvezno preverite obliko lukenj. ˎˎPo vgradnji televizorja na steno potrdite, da so škripci trdno zataknjeni v podstavek. 2-a − 10 (SI) −