Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Installatie-informatie

Installatie-informatie voor de Sony-wandmontagesteun (SU-WL450) Ondersteunde modellen: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * In de werkelijke modelnamen staan in plaats van "" nummers en/of letters die voor elk model anders zijn. Aan de klanten Om het apparaat te beschermen en om veiligheidsredenen raadt Sony u met klem aan de televisie te laten installeren door een Sony-dealer of een erkende installateur. Probeer de installatie niet zelf uit te voeren. Aan Sony-dealers en installateurs Let goed op de veiligheid tijdens installatie, periodiek onderhoud en inspectie van dit product. Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist, met name om te bepalen of de muur sterk genoeg is om het gewicht van de televisie te dragen. Laat de installatie van dit product aan een muur uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur, en let goed op de veiligheid tijdens de installatie. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels als gevolg van een onjuiste behandeling of installatie. Om de veiligheid en een degelijke installatie te verzekeren, volgt u de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun, de Beknopte gids van uw televisie en de instructies in deze handleiding. − 2 (NL) −

Veiligheid Bedankt voor uw aankoop van dit product. Aan de klanten Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Besteed de installatie uit aan dealers van Sony of aan bevoegde installateurs, en schenk tijdens de installatie speciale aandacht aan de veiligheid. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan het opgegeven product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast. Aan Sony-dealers Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd. In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen. OPGELET Opgegeven producten Deze wandmontagesteun is geschikt voor gebruik met de opgegeven tv's. Voor televisies verwijzen we naar de referentiehandleiding om na te gaan of de wandmontagesteun kan worden gebruikt. Aan de klanten WAARSCHUWING Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood ten gevolge van brand, elektrische schokken of het laten vallen van het product. Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie. Als de wandmontagesteun of de tv niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken zich voordoen. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door bevoegde installateurs. De tv kan vallen en ernstige letsels veroorzaken, zoals kneuzingen of breuken. Als de muur waaraan de wandmontagesteun wordt bevestigd onstabiel of ongelijk is of niet loodrecht op de vloer staat, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. De muur moet sterk genoeg zijn om ten minste vier keer het gewicht van de tv te dragen. (In de referentiehandleiding van uw televisie vindt u het gewicht van uw televisie.) Als de wandmontagesteun niet stevig genoeg aan de muur wordt bevestigd, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Als u de tv wilt verplaatsen of van de steun wilt halen, moet u dit werk uitbesteden aan bevoegde installateurs. Als andere personen dan bevoegde installateurs de tv verplaatsen of van de steun halen, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Ten minste twee personen moeten de tv dragen of van de steun halen. Verwijder de schroeven niet nadat de tv aan de steun is bevestigd. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan. Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Installeer geen andere producten dan het opgegeven product. Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Bevestig geen ander gewicht dan de tv aan de wandmontagesteun. Schud de tv niet van links naar rechts of op en neer. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Leun niet op en hang niet aan de tv. Leun niet op en hang niet aan de tv. De tv kan op u vallen en ernstige letsels veroorzaken. OPGELET Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt. Oefen niet te veel druk uit op de bovenkant van de tv. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Voorzorgsmaatregelen Als u de tv langere tijd gebruikt terwijl deze aan de wandmontagesteun is bevestigd, kan de muur achter of boven de tv verkleuren en kan het behang losraken, afhankelijk van het materiaal waarvan de muur is gemaakt. Als u de wandmontagesteun verwijdert nadat u deze aan de muur hebt bevestigd, dan blijven de schroefgaten zichtbaar. Gebruik de wandmontagesteun niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen. De wandmontagesteun installeren Aan Sony-dealers NL − 3 (NL) −

 • Page 1 and 2: Wall-Mount Bracket Installation Inf
 • Page 3 and 4: On Safety Thank you for purchasing
 • Page 5 and 6: Installing the TV onto the wall Ins
 • Page 7 and 8: Allow for suitable clearance betwee
 • Page 9 and 10: Preparing for the installation of t
 • Page 11 and 12: 2-b Confirming the completion of t
 • Page 13 and 14: Informations d’installation pour
 • Page 15 and 16: N’installez pas le support de fix
 • Page 17 and 18: Choix de l’emplacement d’instal
 • Page 19 and 20: Reportez-vous au tableau ci-dessous
 • Page 21 and 22: Montage fin (2-b) Remarque ˎˎCe t
 • Page 23 and 24: Spécifications f h1 h2 g d b a c e
 • Page 25 and 26: Seguridad Muchas gracias por la adq
 • Page 27 and 28: Instalación del televisor en la pa
 • Page 29 and 30: Deje un espacio adecuado entre el t
 • Page 31 and 32: Preparación para instalar el telev
 • Page 33 and 34: 2-b ADVERTENCIA ˎˎAsegúrese de
 • Page 35 and 36: Installationsinformationen zum Verw
 • Page 37 and 38: Montieren der Wandhalterung An die
 • Page 39 and 40: Festlegen der Montageposition 1 Leg
 • Page 41 and 42: Informationen zur Montageposition d
 • Page 43 and 44: Weiches Tuch Standardanbringung (2-
 • Page 45: Überprüfen der abgeschlossenen Mo
 • Page 49 and 50: De tv aan de muur bevestigen De ins
 • Page 51 and 52: Zorg zoals hieronder weergegeven vo
 • Page 53 and 54: De installatie van de tv voorbereid
 • Page 55 and 56: 2-b De installatie controleren Con
 • Page 57 and 58: Informazioni sull’installazione p
 • Page 59 and 60: Installazione della staffa di monta
 • Page 61 and 62: Scelta della posizione di installaz
 • Page 63 and 64: Consultare la tabella seguente sull
 • Page 65 and 66: Panno morbido Montaggio standard (2
 • Page 67 and 68: Caratteristiche tecniche f h1 h2 g
 • Page 69 and 70: Om säkerhet Tack för att du valt
 • Page 71 and 72: Montera TV:n på väggen Installati
 • Page 73 and 74: Se till att det finns ett tillräck
 • Page 75 and 76: Förbered installationen av TV:n 1
 • Page 77 and 78: 2-b Kontrollera att installationen
 • Page 79 and 80: Informacje dotyczące instalacji w
 • Page 81 and 82: Montaż uchwytu ściennego Do dystr
 • Page 83 and 84: Wybór miejsca montażu 1 Wybrać m
 • Page 85 and 86: Zapoznaj się z poniższą tabelą
 • Page 87 and 88: Płaski montaż (2-b) Uwaga ˎˎW p
 • Page 89 and 90: Specyfikacja f h1 h2 g d b a c e Wy
 • Page 91 and 92: Segurança Obrigado por ter adquiri
 • Page 93 and 94: Instalação do televisor na parede
 • Page 95 and 96: Permite uma folga adequada entre o
 • Page 97 and 98:

  Preparar a instalação do televiso

 • Page 99 and 100:

  2-b Confirmar a conclusão da inst

 • Page 101 and 102:

  Oplysninger om montering med Sonys

 • Page 103 and 104:

  Monter ikke beslaget til vægmonter

 • Page 105 and 106:

  Find en placering 1 Find tv'ets pla

 • Page 107 and 108:

  Se tabellen nedenfor vedrørende pl

 • Page 109 and 110:

  Slam montering (2-b) Bemærk ˎˎDu

 • Page 111 and 112:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 113 and 114:

  Turvallisuus Kiitos, että päätit

 • Page 115 and 116:

  Television asennus seinään Asennu

 • Page 117 and 118:

  Jätä sopiva väli television ja k

 • Page 119 and 120:

  Television asennuksen valmistelu 1

 • Page 121 and 122:

  2-b Asennuksen tarkistaminen Tarki

 • Page 123 and 124:

  Installasjonsveiledning for bruk me

 • Page 125 and 126:

  Ikke monter veggmonteringsbraketten

 • Page 127 and 128:

  Bestemme installasjonsstedet 1 Best

 • Page 129 and 130:

  Se tabellen under om sted for monte

 • Page 131 and 132:

  Tynn montering (2-b) Merknad ˎˎDu

 • Page 133 and 134:

  Spesifikasjoner f h1 h2 g d b a c e

 • Page 135 and 136:

  Σχετικά με την ασφά

 • Page 137 and 138:

  Τοποθέτηση της τηλ

 • Page 139 and 140:

  Φροντίστε ώστε να υ

 • Page 141 and 142:

  Προετοιμασία για τ

 • Page 143 and 144:

  2-b Επαλήθευση της ο

 • Page 145 and 146:

  Sony Duvar Askı Aparatını Kullan

 • Page 147 and 148:

  Duvar Askı Aparatını televizyonu

 • Page 149 and 150:

  Montaj konumuna karar verme 1 Monta

 • Page 151 and 152:

  Taban Adaptörü montaj konumu hakk

 • Page 153 and 154:

  İnce montaj (2-b) Not ˎˎBu monta

 • Page 155 and 156:

  Teknik Özellikler f h1 h2 g d b a

 • Page 157 and 158:

  Biztonság Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 159 and 160:

  A televíziókészülék falra szer

 • Page 161 and 162:

  Ügyeljen arra, hogy a televíziók

 • Page 163 and 164:

  A televíziókészülék felszerel

 • Page 165 and 166:

  2-b A felszerelés megfelelőség

 • Page 167 and 168:

  Instalační informace k používá

 • Page 169 and 170:

  Konzolu na zeď nemontujte na ploch

 • Page 171 and 172:

  Určení místa montáže 1 Rozhodn

 • Page 173 and 174:

  Viz tabulku níže, ve které najde

 • Page 175 and 176:

  Montáž u stěny (2-b) Poznámka

 • Page 177 and 178:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 179 and 180:

  Informácie o bezpečnosti Ďakujem

 • Page 181 and 182:

  Montáž TV prijímača na stenu Po

 • Page 183 and 184:

  Medzi TV prijímačom, stropom a vy

 • Page 185 and 186:

  Príprava na montáž TV prijímač

 • Page 187 and 188:

  2-b Kontrola dokončenej montáže

 • Page 189 and 190:

  Informaţii de instalare pentru uti

 • Page 191 and 192:

  Instalarea dispozitivului de montar

 • Page 193 and 194:

  Stabilirea locaţiei de instalare 1

 • Page 195 and 196:

  Consultaţi tabelul de mai jos priv

 • Page 197 and 198:

  Montaj pe suport subţire (2-b) Not

 • Page 199 and 200:

  Specificaţii f h1 h2 g d b a c e D

 • Page 201 and 202:

  Относно безопаснос

 • Page 203 and 204:

  Монтаж на телевизо

 • Page 205 and 206:

  Оставете подходящо

 • Page 207 and 208:

  Подготовка за монт

 • Page 209 and 210:

  2-b Проверка на прик

 • Page 211 and 212:

  Сведения об исполь

 • Page 213 and 214:

  ВНИМАНИЕ Пpи нecоблю

 • Page 215 and 216:

  Порядок установки

 • Page 217 and 218:

  Oбecпeчьтe нaличиe доc

 • Page 219 and 220:

  Подготовка к устан

 • Page 221 and 222:

  2-b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Page 223 and 224:

  Інформація зі вста

 • Page 225 and 226:

  встановлено на сті

 • Page 227 and 228:

  Визначення місця в

 • Page 229 and 230:

  Місце встановлення

 • Page 231 and 232:

  М’яка тканина Стан

 • Page 233 and 234:

  Технічні характери

 • Page 235 and 236:

  Ohutusest Täname teid selle toote

 • Page 237 and 238:

  Teleri paigaldamine seinale Paigald

 • Page 239 and 240:

  Jätke teleri ja lae ning seina een

 • Page 241 and 242:

  Ettevalmistus teleri paigaldamiseks

 • Page 243 and 244:

  2-b Paigaldusjärgne kontroll Kont

 • Page 245 and 246:

  Uzstādīšanas informācija Sony s

 • Page 247 and 248:

  Neuzstādiet sienas kronšteinu vie

 • Page 249 and 250:

  Uzstādīšanas vietas izvēle 1 Iz

 • Page 251 and 252:

  Pamatnes pārejas uzstādīšanas v

 • Page 253 and 254:

  Kompaktā montāža (2-b) Piezīme

 • Page 255 and 256:

  Specifikācijas f h1 h2 g d b a c e

 • Page 257 and 258:

  Sauga Dėkojame, kad įsigijote š

 • Page 259 and 260:

  TV montavimas prie sienos Montavimo

 • Page 261 and 262:

  Palikite tinkamą tarpą tarp TV ir

 • Page 263 and 264:

  Pasiruošimas tvirtinti TV 1 Atjunk

 • Page 265 and 266:

  2-b Montavimo darbų užbaigimo pa

 • Page 267 and 268:

  Navodila za uporabo nosilca za sten

 • Page 269 and 270:

  Nosilca za stensko montažo ne name

 • Page 271 and 272:

  Izbiranje mesta vgradnje 1 Odločit

 • Page 273 and 274:

  Za položaj pritrditve osnovnega po

 • Page 275 and 276:

  Tanki nosilec (2-b) Opomba ˎˎPri

 • Page 277 and 278:

  Tehnični podatki f h1 h2 g d b a c

 • Page 279 and 280:

  O sigurnosti Zahvaljujemo na kupnji

 • Page 281 and 282:

  Postavljanje televizora na zid Nač

 • Page 283 and 284:

  Pazite da ostavite dovoljno prostor

 • Page 285 and 286:

  Priprema za postavljanje televizora

 • Page 287 and 288:

  2-b Potvrda dovršetka postavljanj

 • Page 289 and 290:

  Sony қабырғаға орнат

 • Page 291 and 292:

  Қабырғаға бекіту к

 • Page 293 and 294:

  Орнатылатын орынды

 • Page 295 and 296:

  Негізгі адаптерді

 • Page 297 and 298:

  Жақын орнату (2-b) Нұ

 • Page 299 and 300:

  Техникалық сипатта

 • Page 301 and 302:

  O bezbednosti Hvala vam što ste ku

 • Page 303 and 304:

  Postavljanje TV-a na zid Postupak p

 • Page 305 and 306:

  Ostavite odgovarajući razmak izme

 • Page 307 and 308:

  Priprema za postavljanje TV-a 1 Odv

 • Page 309 and 310:

  2-b Potvrđivanje završetka posta

 • Page 311 and 312:

  מידע להתקנה לשימוש

 • Page 313 and 314:

  אל תתקין את מתלה הק

 • Page 315 and 316:

  1 החלטה על מיקום ההת

 • Page 317 and 318:

  עיין בטבלה שלהלן שע

 • Page 319 and 320:

  .8 ˎ ˎ ˎ ˎ 1 תלייה צרה

 • Page 321:

  a c e f מפרט h1 h2 g d מידו