Views
2 weeks ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Installera inte

Installera inte väggfästet på en yta där TV:ns hörn eller sidor skjuter ut från väggen. Installera inte väggfästet på en yta, till exempel en pelare, där TV:ns hörn eller sidor skjuter ut från väggen. Om en person eller ett föremål råkar slå emot TV:ns utskjutande delar kan det leda till allvarlig person- eller egendomsskada. Installera inte TV:n över eller under en luftkonditioneringsanläggning. Om TV:n utsätts för vattenläckage eller luftströmmar från en luftkonditioneringsanläggning under en längre tid kan det leda till brand, elektriska stötar eller funktionsstörning hos TV:n. Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga så att monteringen av väggfästet uppfyller säkerhetskraven. Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnar kan väggfästet lossna och orsaka skador på person eller egendom. Se till att du använder rätt skruv för väggmaterialet och skruva fast enheten ordentligt med minst fyra skruvar på 8 mm i diameter (eller motsvarande). Se till att fästet monteras ihop korrekt enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnat helt, kan TV:n lossna och orsaka personskador eller skador på TV:n. Fäst och dra åt skruvarna på den plats där de är avsedda att sitta. I annat fall kan TV:n falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n. Utsätt inte TV:n för stötar vid installationen. Om TV:n utsätts för stötar kan den falla ner eller gå sönder. Detta kan orsaka personskador. Installera TV:n på en vägg som är både lodrät och slät. Annars kan TV:n falla ner och orsaka personskador. När TV:n installerats på rätt sätt fäster du kablarna ordentligt. Om personer eller föremål trasslar in sig i kablarna kan det orsaka personskador eller skador på TV:n. Se till att inte nätkabeln eller anslutningskabeln kommer i kläm. Om nätkabeln eller anslutningskabeln kläms mellan enheten och väggen, eller böjs och vrids med våld, kan de inre ledarna i kablarna friläggas, vilket kan leda till kortslutning eller strömavbrott. Det kan i sin tur leda till brand eller elektrisk stöt. Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen så att de medföljande skruvarna och monteringsdetaljerna blir använda på rätt sätt. Om du använder ersättningsdetaljer kan TV:n falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n. Skruvarna som behövs för att skruva fast väggfästet på väggen medföljer ej. Skruva fast väggfästet med skruvar som är avpassade efter väggmaterialet och väggens struktur. − 4 (SE) −

Montera TV:n på väggen Installationsanvisningarna skiljer sig åt beroende på vilken TV du använder. Använd väggfästet SU-WL450 för att installera TV:n på väggen. Obs! ˎˎOm bordsstativet är monterat på TV:n, ta bort bordsstativet i förväg. Se startguiden och utför stegen i omvänd ordning för att montera bordsstativet. ˎˎPlacera TV:n med dess skärm vänd nedåt på en jämn och stabil yta täckt med tjockt och mjukt tyg, när du fäster monteringsdetaljerna för väggfästet och när du tar bort bordsstativet från TV:n för att förhindra att LCD-skärmens yta skadas. ˎˎVar noga med att förvara de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn. Förbereda installationen ˎˎHa TV:ns referensguide till hands före installationen. ˎˎInnan du påbörjar monteringen bör du se till att ha en Phillips-skruvmejsel som passar skruvarna. ˎˎKontrollera din TV:s monteringsplats. ˎˎFörbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm och en skruv med en diameter på 5 mm eller liknande (medföljer ej). Välj skruvar som är lämpliga för väggmaterialet. Kontrollera delarna Medföljer SU-WL450 ˎˎKontrollera så att alla delar medföljer. Bas (20) (1) Block (2) PSW 6x20 (4) PSW 4 x 20 med bussning (2) Distans (20) (2) Rem (1) Bussning (20) (M4) (2) PSW 4x20 (2) Basadapter (2) PSW 4x10 (8) Distans (60) (2) PSW 6x50 (2) Bussning (M4) (2) PSW 4x50 (2) Väggfäste (S) (2) Distans (2) SE Bricka (1) PSW 5x12 (1) Medföljer TV:n Väggfäste − 5 (SE) −