Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Välja

Välja installationsplats 1 Välj installationsplats. Kontrollera att väggen är stor nog för TV:n och att den är stark nog för en vikt som är fyra gånger TV:ns vikt. Se följande tabell beträffande att installera TV:n på väggen. Se TV:ns referensguide avseende TV:ns vikt. Standardmontering Väggnära montering 80 Skärmens mittpunkt Enhet: mm Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Avstånd till skärmens mittpunkt Monteringsavstånd Standardmontering Väggnära montering 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C 1 230 715 99 464 123 81 1 116 654 127 464 122 80 962 565 173 464 122 80 Obs! ˎˎVärdena i tabellen kan variera en aning beroende på installationen. ˎˎNär TV:n monteras på väggen lutar TV:ns övre sida något framåt. − 6 (SE) −

Se till att det finns ett tillräckligt stort mellanrum mellan TV:n och taket och utskjutande delar av väggen enligt nedan. Enhet: mm 300 100 100 2 Välj typ av väggmontering. Avståndet från TV:ns baksida till väggen väljs enligt anvisningarna nedan. 2-a Standardmontering 2-b Tät montering Se tabellen i steg 1. VARNING ˎˎNär 2-b väljs är åtkomst till uttagen på baksidan begränsad. 2-a 2-b 100 ˎˎFör att säkerställa lämplig ventilation och förhindra ansamling av smuts och damm: ˋˋLägg inte TV-apparaten ner, och montera den inte upp och ned, bak och fram, eller med en kortsida uppåt. ˋˋPlacera inte TV-apparaten på en hylla, matta, säng eller i ett skåp. ˋˋTäck inte TV-apparaten med tyg, t.ex. gardiner, eller annat material som tidningar etc. ˋˋInstallera inte TV-apparaten så som visas nedan. Luften kan inte cirkulera fritt. 3 Montera bottenadapter med skruv (PSW 4x10) i bas (20) när 2-a väljs. Vägg SE Obs! ˎˎOm du avser att dra kablarna i väggen ska ett hål för detta borras i väggen innan installationen påbörjas. Förbered ett hål i väggen utanför basen (20) , basadapter och distansen (20) , distansen (60) för att förhindra att kablarna kläms. − 7 (SE) −