Views
5 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Se tabellen nedan för

Se tabellen nedan för information om monteringsplats för bottenadaptern. Om 2-b väljs kan du hoppa över detta steg. Modellnamn KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Hakens placering a Montera basen på väggen ˎˎFörbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm eller liknande (medföljer ej). Sätt fyra skruvar i hålen för bottenadapter med bas (20) (endast 2-a). ˎˎFäst basen (20) horisontellt på väggen. 2-a 2-b 4 Avgör var skruvarna ska sitta vid montering av basen (20) . Se specifikationerna på sidan 12. När du väljer 2-a ska hålpositionerna för bottenadapter användas. VARNING ˎˎDen vägg som TV:n ska monteras på måste vara stark nog att bära en vikt på minst fyra gånger TV:ns vikt (Se din TV:s referensguide för information om dess vikt). ˎˎFörsäkra dig om att väggen där TV:n skall monteras är tillräckligt stark. Förstärk väggen ordentligt om så behövs. − 8 (SE) −

Förbered installationen av TV:n 1 Ta loss bordsstativet från TV:n. 2 Sätt fast väggfästen (medföljer TV:n) på TV:ns baksida. Väggfäste Mjuk duk Mjuk duk Stativfästen Stativ Obs! ˎˎSe till att placera TV på den plats där du lagt en mjuk duk för att förhindra att skärmytan skadas. ˎˎNär du monterar väggfästet ska du inte använda de skruvar som togs bort från bordsstativet. ˎˎSe till att förvara det borttagna bordsstativet och dess skruvar på en säker plats, där de är oåtkomliga för barn. Du behöver dem om du vill ställa TV:n på ett bord i framtiden. Det går inte att köpa bordsstativet separat. VARNING ˎˎKontrollera att TV:n är i vertikalt läge innan du startar den. TV-apparaten får inte startas med LCD-panelen vänd nedåt för att undvika ojämn bilduniformitet. ˎˎOm TV:ns yta utsätts för tryck eller stötar kan TV:n gå sönder eller skadas. ˎˎPlacera TV:n med skärmen nedåt på en stabil och plan yta med bordsstativet hängande över kanten på ytan. Om TV:n placeras med skärmen nedåt med bordsstativets bas på samma plana yta blir arbetsförhållandet instabilt och detta kan skada TV:n. ˎˎNär du tar loss bordsstativet från TV:n ska du hålla stadigt i bordsstativet med båda händerna. Obs! ˎˎFäst väggmonteringstillbehöret när de ska monteras på TV:n. Använd endast en spårskruvmejsel för att montera väggfästets beslag. Om något annat verktyg används kan det leda till att väggfästets beslag spänns fast för hårt och skadar TV:n. ˎˎOm du använder en elektrisk skruvdragare ska du ställa in vridmomentet på cirka 1,5 Nm {15 kgf·cm}. 3 Fäst monteringsdetaljerna för väggfästet. Kontrollera monteringsdetaljerna genom att hänvisa till ”Medföljer SU-WL450” i ”Kontrollera delarna” på sidan 5. Obs! ˎˎGlöm inte att spara oanvända delar på en säker plats för framtida användning. Spara denna bruksanvisning för framtida användning. Standardmontering (2-a) Skruv (+PSW 6 x 20) Block Skruv (+PSW 6 x 50) Distans (60 mm) SE Mjuk duk Rem − 9 (SE) −