Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Väggnära montering

Väggnära montering (2-b) Obs! ˎˎVissa av terminalerna på baksidan av TV:n kan inte användas vid detta monteringssätt. Montera TV:n på väggen 1 Anslut nödvändiga kablar till TV:n. Se till så att du ansluter kablarna innan du monterar TV:n på väggen. Det går inte att ansluta kablarna när TV:n är monterad. Se referensguiden som följde med TV:n. Skruv (+PSW 6 x 20) Mjuk duk Block Skruv (+PSW 6 x 20) Distans (20 mm) Rem Obs! ˎˎAnlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen. ˎˎSamla ihop anslutningskablarna för att undvika att du trampar på dem innan väggmontering sker. 2 Montera TV:n på basen. ˎˎInformation om var blocken ska hänga på basen finns i tabellen under steg 3 i avsnittet ”Välja installationsplats” på sidan 8. ˎˎHåll TV:n ordentligt med båda händerna och häng försiktigt upp blocken , som sitter på TV:ns baksida, på basen, genom att passa in dem i hålens form. ˎˎSe till så att blocken är fasthakade i basen när du monterat TV:n på väggen. 2-a − 10 (SE) −

2-b Kontrollera att installationen har slutförts Kontrollera följande punkter. ˎˎBlocken hänger ordentligt på basen. ˎˎSladden och kabeln inte har vridits eller kommit i kläm. ˎˎRemmen är åtdragen och inte hänger slappt. VARNING ˎˎFelaktig placering av nätkabeln etc. leda till brand eller elektriska stötar till följd av en kortslutning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kontrollerar att installationen har slutförts. Övrig information Ta bort TV:n genom att utföra installationsförfarandet i omvänd ordning. VARNING ˎˎSe till så att minst två personer hjälps åt att bära TV:n. 3 Förhindra att TV:ns nedre del flyttar sig. ˎˎSpänn åt remmen och fäst den ordentligt i väggen. 2-a 2-b VARNING ˎˎSe till så att minst två personer hjälps åt att hålla i TV:n när den tas bort. SE ˎˎAnvänd en skruv på 5 mm i diameter eller liknande (medföljer ej). Obs! ˎˎFörsök dra TV:ns nedre del mot dig för att se till att den inte rör sig. Om TV:n rör sig sitter den inte fast som den ska och remmen måste dras åt ytterligare. − 11 (SE) −