Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Informacje dotyczące

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup tego produktu. Do Klientów Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy zlecać montaż dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania, nieprawidłowego montażu albo montowania jakichkolwiek innych produktów niż wymienione. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują). Do dystrybutorów Sony Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić bezpieczny przebieg prac montażowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi. W tej instrukcji przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie wypadkom. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i w prawidłowy sposób korzystać z produktu. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości. Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. UWAGA Określone produkty Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów. W instrukcji telewizora można sprawdzić, czy uchwytu ściennego można użyć z danym telewizorem. Do Klientów OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom i zapewnić, aby podczas montażu nie znajdowały się w pobliżu małe dzieci. Jeśli uchwyt ścienny lub telewizor nie zostaną zamontowane prawidłowo, może to skutkować następującymi wypadkami. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia, takie jak stłuczenia czy złamania. Jeśli ściana, na której montowany jest telewizor, jest niestabilna, nierówna albo nieprostopadła do podłogi, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Ściana musi być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora. (Ciężar telewizora jest podany w jego instrukcji). Jeśli montaż uchwytu ściennego do ściany nie zostanie wykonany odpowiednio mocno, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy zlecać przemieszczanie i demontaż telewizora licencjonowanym wykonawcom. Jeśli przemieszczaniem lub demontażem telewizora będą zajmować się osoby inne niż licencjonowani wykonawcy, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Do przenoszenia i demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. Po zamontowaniu telewizora nie wykręcać śrub itp. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie modyfikować elementów uchwytu ściennego. Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie montować innych urządzeń niż określony produkt. Ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. W przypadku zamontowania urządzenia innego niż określone, może ono spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie obciążać uchwytu ściennego obciążeniem innym niż telewizor. Nie potrząsaj telewizorem na boki ani w górę/w dół. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze. Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze, gdyż na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia. UWAGA Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. Podczas czyszczenia i konserwacji nie wywierać zbyt mocnego nacisku na produkt. Nie naciskać zbyt mocno telewizora od góry. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Środki ostrożności W przypadku długotrwałego użytkowania telewizora zamontowanego na uchwycie ściennym ściana za lub ponad telewizorem może ulec odbarwieniu albo tapeta może się odkleić, w zależności od rodzaju materiału, jakim pokryta jest ściana. Po zdemontowaniu zamontowanego wcześniej do ściany uchwytu ściennego otwory w ścianie pozostają. Nie używać uchwytu ściennego w miejscach narażonych na drgania mechaniczne. PL − 3 (PL) −

Montaż uchwytu ściennego Do dystrybutorów Sony OSTRZEŻENIE Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie montować telewizora nad lub pod klimatyzatorem. W przypadku narażenia telewizora przez dłuższy czas na wycieki wody albo strumień powietrza z klimatyzatora może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii telewizora. Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników). Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Śruby należy mocno wkręcać w wyznaczonych miejscach. W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Nie narażać telewizora na wstrząsy podczas montażu. Na skutek wstrząsów telewizor może spaść lub rozpaść się. Może to spowodować obrażenia. Montować telewizor na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej. W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia. Po zamontowaniu telewizora w prawidłowy sposób zamocować kable. Zaplątanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących. W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Śruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone. Podczas montażu uchwytu ściennego należy używać śrub odpowiednich do materiału i struktury ściany. − 4 (PL) −