Views
4 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

2-b Sprawdzenie

2-b Sprawdzenie kompletności montażu Sprawdzić następujące pozycje. ˎˎCzy kółka są pewnie osadzone w podstawie. ˎˎCzy przewód i kable nie są skręcone ani zaciśnięte. ˎˎCzy pasek nie jest luźny. OSTRZEŻENIE ˎˎNieprawidłowe umieszczenie przewodu zasilającego itp. może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić kompletność montażu. Pozostałe informacje W celu zdemontowania telewizora należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności. OSTRZEŻENIE ˎˎDo przenoszenia telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. 3 Zapobieganie odchylaniu się dolnej części telewizora. ˎˎNaciągnąć pasek i zamocować go mocno do ściany. 2-a 2-b OSTRZEŻENIE ˎˎDo demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. PL ˎˎUżyć śruby o średnicy 5 mm lub odpowiednika (niedostarczona). Uwaga ˎˎSpróbować delikatnie pociągnąć telewizor do siebie, aby sprawdzić, czy jest on dobrze zamontowany. Jeśli telewizor poruszy się, oznacza to, że nie jest prawidłowo zamontowany i należy mocniej naciągnąć pasek . − 11 (PL) −

Specyfikacja f h1 h2 g d b a c e Wymiary: (ok.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (przypadek 2-b) h2 : 60 (przypadek 2-a) Ciężar (tylko podstawa): (ok.) [kg] 0,8 Konstrukcja i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. − 12 (PL) −