Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi

Estonian 4-577-438-61(1) Teleri hõlbus kasutamine Sony Android TV tarkvaravärskendused Palju õnne Sony Android TV ostu puhul! Sony pakub aeg-ajalt tarkvaravärskendusi, et täiustada funktsionaalsust ja pakkuda kasutajatele uusimat Sony Android TV elamust. Kõige lihtsam viis värskendatud tarkvara saamiseks on teleri Interneti-ühenduse kaudu. Vajutage suvandi [Automaatne tarkvara hankimine] sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil nuppu HOME ja valige [Spikker] [Süsteemitarkvara värskendamine] [Automaatne tarkvara hankimine] [Sees]. Kui teil puudub võrguühendus, saate tarkvara värskendada ka USB-mäluseadme abil. Avage arvutis Sony kasutajatoe veebileht www.sony.eu/support ja laadige uusim tarkvara USBmäluseadmele. Sisestage USB-mäluseade teleri USB-porti ja tarkvara värskendamine algab automaatselt. Kui on vaja teler alglähtestada Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi toitenuppu all ligikaudu viis sekundit. Kui ekraanil kuvatakse teade [Lülita välja], laske nupp lahti. Teler lülitub välja ja taaskäivitub mõne aja pärast automaatselt. Teie isiklikud seaded ja andmed jäävad pärast teleri taaskäivitumist alles (tulemus on sama, mis vahelduvvoolu toitekaabli eemaldamisel vooluvõrgust). Latvian Televizora vienkāršotā lietošana Sony Android TV programmatūras atjauninājumi Apsveicam ar Sony Android TV iegādi. Laiku pa laikam uzņēmums Sony nodrošinās programmatūras atjauninājumus, lai tādējādi uzlabotu funkcionalitāti un nodrošinātu jaunākās Sony Android TV lietotāju ērtības. Vieglākais veids, kā saņemt atjaunināto programmatūru, ir izmantot interneta savienojumu ar televizoru. Lūdzu, ieslēdziet funkciju [Aut. programmatūras lejupielāde], tālvadības pultī nospiežot pogu HOME un atlasot vienumu [Palīdzība] [Sistēmas programmatūras atjauninājums] [Aut. programmatūras lejupielāde] [Ieslēgts]. Ja interneta savienojums nav pieejams, programmatūras atjaunināšanai var izmantot USB atmiņas ierīci. Datorā atveriet Sony atbalsta vietni www.sony.eu/support un lejupielādējiet jaunāko programmatūru, saglabājot to USB atmiņas ierīcē. Ievietojiet USB atmiņas ierīci televizora USB pieslēgvietā, un programmatūras atjaunināšana tiks sākta automātiski. Televizora pilnā atiestatīšana Nospiediet un turiet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu aptuveni 5 sekundes. Atlaidiet pogu, kad ekrānā būs redzama norāde [Strāvas padeve ir izslēgta.]. Televizors tiks automātiski izslēgts un pēc neilga laika perioda restartēts. Pēc televizora restartēšanas personiskie iestatījumi un dati tiek saglabāti (tāpat kā pēc maiņstrāvas vada atslēgšanas). Lithuanian Paprastas televizoriaus naudojimas Programinės įrangos „Sony Android TV“ naujinimai Sveikiname įsigijus „Sony Android TV“. „Sony“ ir toliau kartais teiks programinės įrangos naujinimus siekdama padidinti funkcionalumą ir suteikti naudotojams naujausią „Sony Android TV“ naudojimo patirtį. Lengviausia atnaujintą programinę įrangą gauti naudojant interneto ir televizoriaus ryšį. Nuotoliniame valdymo pulte paspausdami HOME įjunkite [Autom. progr. įr. parsiuntimas] ir pasirinkite [Žinynas] [Sistemos program. įrangos atnaujinimas] [Autom. progr. įr. parsiuntimas] [Įjungtas]. Jei neturite tinklo ryšio, programinę įrangą galite atnaujinti naudodami USB atmintuką. Kompiuteriu atsisiųskite naujausią programinę įrangą iš „Sony“ palaikymo svetainės www.sony.eu/support į USB atmintuką. Įstatykite USB atmintuką į televizoriaus USB prievadą ir programinės įrangos naujinimas pasileis automatiškai. Jei būtina visiškai iš naujo nustatyti televizorių Paspauskite ir laikykite nuotolinio pulto maitinimo mygtuką apie 5 sekundes. Paleiskite mygtuką ekrane pamatę [Išjungiamas maitinimas]. Televizorius išsijungs ir po trumpo laiko bus iš naujo paleistas automatiškai. Jūsų asmeniniai parametrai ir duomenys nebus prarasti iš naujo paleidus televizorių (tai tas pats kaip ištraukti kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo laidą)). Slovene Preprosta uporaba televizorja Posodobitev programske opreme za Sony Android TV Čestitamo vam, ker ste se odločili za Sony Android TV. Družba Sony bo občasno posodobila programsko opremo, da bi izboljšala funkcionalnost in tako uporabnikom zagotovila najnovejše zmogljivosti za Sony Android TV. Najpreprosteje je posodobitev programske opreme mogoče opraviti prek povezave televizorja z internetnim omrežjem. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku, da vklopite [Samodejni prenos prog. opreme], in izberite [Pomoč] [Posodobitev sistemske programske opreme] [Samodejni prenos prog. opreme] [Vključeno]. Če nimate omrežne povezave, lahko programsko opremo posodobite tudi prek shranjevalne naprave USB. Prek PC-ja iz Sonyjeve spletne strani za podporo www.sony.eu/support prenesite najnovejšo programsko opremo na shranjevalno napravo USB. Vstavite shranjevalno napravo USB v USB vrata na televizorju in posodobitev programske opreme se bo samodejno zagnala. Če je potrebna popolna ponastavitev televizorja Pritisnite in približno 5 sekund držite tipko za vklop na daljinskem upravljalniku. Ko se na zaslonu prikaže [Izklopi], spustite tipko. Televizor se bo izključil in po kratkem času samodejno znova zagnal. Vaše osebne nastavitve in podatki se bodo po ponovnem zagonu televizorja ohranili (enako kot če izključite omrežni kabel). Croatia Jednostavno korištenje TV-a Sony Android TV ažuriranja softvera Čestitamo na kupnji televizora Sony Android TV. Sony će povremeno nastaviti pružati ažuriranja softvera kako bi poboljšao funkcionalnost i korisnicima pružio najbolje iskustvo uz Sony Android TV. Najlakši način primanja ažuriranog softvera je preko priključka internetske veze na TV-u. Uključite [Automatsko preuzimanje softvera] pritiskanjem HOME na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć] [Ažuriranje softvera sustava] [Automatsko preuzimanje softvera] [Uključeno]. Ako nemate mrežnu vezu, softver možete ažurirati i preko USB uređaja za pohranu. Pomoću računala preuzmite najnoviji softver s web-mjesta za podršku tvrtke Sony www.sony.eu/support na USB uređaj za pohranu. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na TV-u i automatski će se pokrenuti ažuriranje softvera.