Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n100 N Zobrazenie veľkosti pamäte Ako zobraziť veľkosť pamäte 1 Zapnite počítač. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 3 Kliknite na položky System Information a System Information. Veľkosť systémovej pamäte môžete vidieť na pravej ploche. Ak sa pridaná pamäť neobjaví, zopakujte postup inštalácie a reštartujte počítač.

Preventívne opatrenia > n101 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAIO pred možným poškodením. ❑ Informácie o bezpečnosti (str. 102) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 105) ❑ Zaobchádzanie s počítačom (str. 106) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (str. 108) ❑ Používanie napájacieho zdroja (str. 109) ❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou (str. 110) ❑ Zaobchádzanie s diskami (str. 111) ❑ Používanie batérie (str. 112) ❑ Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ (str. 113) ❑ Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením (str. 114)